понеделник, 16 юни 2014 г.

Расте потребността от транспортни кадри в сервизите в област Силистра
Значението на подготовката по специалностите, изграждащи кадри за транспорта се очаква да нараства в област Силистра, показва анализ в ПГМТ „Владимир Комаров“. Основните аргументи са няколко, съобщи Стойка  Сред тях най-очакваният е повишените изискванията към техническото състояние и безопасната експлоатация на автотранспортната техника при синхронизиране на нормативната база с тази на Европейския съюз. Още: в областта автомобилният транспорт се налага като основен в обслужване на товаро-пътническия поток, за разлика от ж.п. и речния транспорт. Според статистиката се наблюдава увеличаване не само на броя на пътните превозни средства (около 60 000 в областта, от които половината в община Силистра), но и на сервизите за ремонт и обслужване на автотранспортна техника в момента те са около 120 в областта, като 2/3-и от тях са в община Силистра. На практика те са една част от потенциалните места за работа на възпитаници на професионалната гимназия.
По данни на производители на автомобили при около 200 000 часа годишен разход на труд за ремонт на автомобили в даден район, вкл. област Силистра, са необходими всеки ден по около 40 ученици за обучение на реални работни места. При това  не само като потенциални сервизни работници или бъдещи заместители на съществуващите работници, а като част от необходима оптимална структура от кадри с различна квалификация на работни места. При положение, че техническото състояние на автомобилите е лошо, както е в нашия град и областта, необходимостта от повече сервизни работници и респективно ученици се увеличава.
По последна информация в момента в Бюро по труда – Силистра няма регистрирани безработни по професията монтьор или техник по транспортна техника в Бюрото по труда в гр. Силистра.  Поради необходимостта от сервизни кадри в района преди година около 40 души бяха записани за такава подготовка по програма за безработни в Агенцията по заетостта в гр. Силистра. Междувременно се наблюдава растеж на интереса към монтьорската професия в гимназията от страна на автосервизи в града и областта, с които не училището до този момент не е имало взаимоотношения. Ефектът е, че чрез договорни условия се провеждат практики с ученици, наблюдавани за избор като бъдещи монтьори в съответните звена. Има и опит учениците да са ползвани като допълнителна работна ръка по време на ваканции като продължение на производствената си практика, например в сервизите на ЕТ „Доли-05-В. Йорданов”, ЕТ „Девина – Ц. Дечева” – гр. Силистра, както и в селата. Други ученици работят в сервизи след учебните часов На много места упражняващите професията сервизни работници нямат необходимата квалификация и документ за завършена професия.
През тази година ПГМТ има договори за обучение на ученици по специалността в 11 автобази и автосервиза, вкл. във „Фазерлес” АД, „Синева” ЕООД, ЕТ „Елит – Атанас Токушев”. От две години по автотранспортната професия се провежда обучение на реални работни места чрез т.нар. ученически практики по програма „Развитие на човешките ресурси”. В ПГМТ „Вл. Комаров” преподавателите по специфичната професионална подготовка са с най-висока професионално-квалификационна степен, което осигурява пълно съответствие между специалностите им и предметите по професията. Отделно за това спомагат организационно-педагогическите условия в гимназията, които в достатъчна степен обезпечават практическите занятия.  Всяка година „комаровци“ заемат призови места на регионалния кръг от националното състезание „Най-добър млад монтьор и водач на МПС”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар