вторник, 10 юни 2014 г.

Екоминистерството дава началото на възстановяването на туристическа инфраструктура в Сребърна и набира предложения за награди в пет категории         На 13 юни от 13 часа в село Сребърна ще бъде дадено началото на няколко дейности по проекта „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и Резерват „Бели лом“, Русенско“, съобщи Дауд Ибрям, директор на РИОСВ в Русе. Става дума за старта на т.нар. „извършване на рехабилитация и възстановяване на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура съгласно Плана за управление не резервата в Сребърна в защитена местност „Пеликаните“. Ще има изграждане и на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристан на лодките“ на мястото на съществувалия, но полуразрушен наколен понтон. Ще бъде направен и ремонт на пропадания, почистване на канавки и др. на противопожарните пътища в техните сервитути в Поддържан резерват „Сребърна“.

Междувременно ще върви и процес на набиране на предложения за награждаване на личности с плакети за 65-ата година на резервата в Сребърна, откакто в него извършват природозащитни дейности. До 30 юни по факс  - 082/820 779 или на имейл rpetrova@riosv-ruse.org могат да ес правят предложения за хора със заслуги към резервата в пет категории: „Представител на държавната администрация“, „Жител на село Сребърна“, „Общественик“, „Ученик от област Силистра“, „Журналист“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар