петък, 13 юни 2014 г.

В Областна администрация – Силистра се проведе второ заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация

 

3/6/2014

 
             В залата на Областна администрация – Силистра се проведе второто през последните 3 месеца заседание на създадения Областен координационен механизъм по деинституционализация. На 14 март по покана на областния управител Насуф Насуф и с участието на заместник областния управител Вяра Емилова, както и на експерти от областната администрация се проведе учредяването и първото заседание на новосъздадения обществен орган. Той е по идея на Фондация „Надежда и домове за децата“, клон България и Област Силистра е осмата в страната, където се осъществява подобна форма на сътрудничество между институциите. Фондацията е с предишен опит в областите Перник, Пловдив, Плевен, Габрово, Русе, Търговище и Монтана. Журналистката Анелия Петрова е областен координатор на неправителствената организация, изпълняваща програмата си по темата. Галя Накова, координатор на проекта „Детство за всички“ за областите Шумен и Силистра, бе гост на заседанието, за да представи работата през последните 4 години. Проектът е насочен към деца с увреждания.
         „Сериозни проблеми по тази тематика отбелязва националният омбудсман, поради което заседания като днешното само могат да помогнат за подобряване на дейностите“, заяви при откриването на срещата зам. областният управител Вяра Емилова. Анелия Петрова представи пред участниците в нея развитието на проблема с двегодишно дете от село Искра, върнато в биологичното семейство за отглеждане. През последните 4 години фондацията инициатор и нейните партньори – държавни и общински служби, кметове и медици, са съдействали за укрепване на семейството. Отпуснати са средства за хранителни продукти, за дрехи и играчки, за уреждане на административни проблеми на бащата и майката, която е многодетна, и чието поредно дете, родено на 4 юни т.г., е в тежко състояние. Предстои да се работи с нея и с други с подобна съдба, например с майка на 6 деца в Дулово, относно предотвратяване на следващи бременности, предвид опасностите, които има за здравословното състояние на новородените. Общият извод е, че когато институциите и неправителственият сектор си подават ръка те могат да решават възникнал проблем, което да е пример за останалите семейства и институции.
           При обсъждането на 4-годишния опит на проекта „Детство за всички“, изпълняващ Националната стратегия за деинституционализация на социалните домове, стана ясно, че има проблем с персонала в новосъздадените Центрове, нуждаещ се от практическо обучение. Проблем е и заплащането на труда на детегледачи, социални работници, медицински сестри и др. Най-новият център в Силистра е стартирал с 9 деца, но не достига персонал, а и средствата за издръжка на практика липсват и са за сметка на общините. Налага се да се търсят пари от дарения, вкл. за лекарствата. Отбелязва се, че почти всички деца и младежи в този Център за настаняване от семеен тип са с тежки медицински случаи, изискващи голямо внимание и поемане на огромна отговорност от страна на ангажираните в екипа на центъра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар