четвъртък, 12 юни 2014 г.

ОИЦ-Силистра продължава своята информационна дейност


Областен информационен център – Силистра продължава своята дейност с още 11 месеца – до юни 2015 г. Това стана ясно от проведена пресконференция, по време на която бе оповестено подписаното споразумение между Община Силистра, като бенефициент по проекта за създаване и функциониране на центъра, и Управляващия орган на Оперативна програма Техническа помощ. Експертите в ОИЦ-Силистра представиха своеобразен отчет за свършеното от тях, а ръководителят на проекта Мирослав Калинов обяви, че се надява работата на центъра да продължи със същата интензивност и същия успех, както до сега.
От създаването си през ноември 2011 г. до момента, експертите в ОИЦ-Силистра са организирали и провели 92 събития в цялата област с над 2 хиляди участници, представители на различни целеви групи.  Близо 1200 посетители са получили отговор на своите въпроси намясто в центъра. При осъществяване на своята дейност, ОИЦ-Силистра е реализирал успешни партньорства с много институции и организации на територията на цялата област. Като част от мрежата от 28 информационни центъра в България, ОИЦ-Силистра е участвал в провеждането на 8 общи кампании, чрез които информацията за Политиката на сближаване на ЕС е достигнала по-близо до хората. До края на годината предстоят поне още две общи инициативи на мрежата от ОИЦ, насочени към широката общественост и отговарящи на основната цел на проектите – популяризиране на възможностите за финансиране на проектни идеи чрез европейските фондове, както и споделяне на постигнатите резултати от изминалия програмен период.
По време на срещата бе даден и анонс към 3 предстоящи събития – през оставащите дни до края на месец юни ще бъдат отчетени резултатите в трите конкурса, провеждани от ОИЦ-Силистра – „Млад европеец“, „Бизнесмен европеец“ и „Европейска община в област Силистра“.
 ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Няма коментари:

Публикуване на коментар