четвъртък, 12 юни 2014 г.

Шареният свят на мечтателите от Общинско спортно училище "Дръстър"              Екип от учители на ОСУ „Дръстър” - Силистра разработи и участва с идеен проект в конкурса „Интеркултурно портфолио” по проекта на РИО - Силистра „Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище”, осъществяван с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Дейностите бяха осъществени в периода от м. март до м. май т.г., насочени към създаване на условия за опознаване и разбирателство между децата, представители на различни етноси Те съдействаха за личностното развитие на учениците и за изява на творческите им способности. Първата дейност включваше запознаване на децата с фолклорни текстове на други етноси под надслов „Аз и приказките на другите”. Написани бяха съчинения на тема „Моята мечта”. Петокласниците се запознаха с фолклорни текстове – турска и ромска приказка, които спомогнаха за обогатяване на познанията им по литература, за усъвършенстване на комуникативните им умения и уменията им за общуване в мултикултурна среда. Учениците работиха в дух на взаимопомощ и взаимно уважение. Интерес и ентусиазъм предизвика поставената задача за написване на съчинение на тема „Моята мечта”. 
             Предвид на това, че училището е спортно, мечтите на децата са да станат шампиони в своите спортове или да бъдат известни като своите кумири. Някои написаха стихотворения, други създадоха кръстословици и игрословици. След работата в часовете по литература учителят по изобразително изкуство раздели класа на четири екипа. Всяка група реши кой момент да илюстрира. Вложените смисли в литературните творби децата претвориха  в рисунки. 
           Втората дейност обхващаше изработването на детска книжка „Шарен свят” с творби и рисунки на петокласниците, както и с постери. За целта на учениците бе поставена задача да потърсят в интернет, енциклопедии, речници и друга информация за историята на етносите  – исторически факти, традиционни празници, песни, танци, ястия и т.н. Петокласниците споделиха и обсъдиха информацията, решиха колко и какво от нея да бъде на постерите. На детски рисунки грейна наученото за традиционните фолклорни носии на етническите групи. 
           Книжката и постерите петокласниците представиха пред съучениците си от VІ-VІІІ клас. Малките творци разказаха пред всички какво са научили. Най-доволни бяха авторите, когато получиха своите книжки и споделиха, че ще се похвалят на родителите и приятелите си. В обръщението си към учениците директорът на спортното училище Петър Цветков обърна внимание на сплотеността на класа и това, че в него децата са от различни етноси, не влияе на общуването по между им. Книжките предизвикаха голям интерес у децата и те останаха да ги четат след тържеството. Постерите бяха окачени във фоайето на І етаж. Част от снимките са свидетелство за успешното художественото оформление на корицата с рисунките на Грегари Белчев, както и за запечатаните вълнения на учениците от V-а клас. 

Диана ЙОРДАНОВА


Няма коментари:

Публикуване на коментар