вторник, 17 юни 2014 г.

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” СТАРТИРА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИЯ ПРИЕМ

        През новата учебна година ФИЛИАЛ-СИЛИСТРА на Русенския университет „Ангел Кънчев” прeдлага: • обучение по бакалавърски, магистърски и докторски специалности; • обучение за придобиване на второ висше образование; • обучение за квалификация, преквалификация и специализация. 
        Приемът на кандидатстудентски документи за всички бакалавърски специалности на Русенския университет „Ангел Кънчев” продължава от 18.06.2014 г. до 02.07.2014 г. от 8.00 до 16.00 ч. в сградата на Филиал-Силистра, ул. „Албена” No 1. Кандидатстудентски документи за обучение във второ висше образование ще се приемат от 28.07. 2014 г. до 02.08.2014 г. Филиал-Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев” извършва обучение по следните бакалавърски специалности: Български език и румънски език; Български език и английски език; Български език и френски език; Физика и информатика; Автомобилно инженерство; Електроинженерство – редовно и задочно обучение.
           За кандидатстудентски изпит се зачитат: • Оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 01.01.2008 г.; • Оценките от положените конкурсни изпити в Русенския университет; • Оценките от средношколските състезания и олимпиади, проведени в  Русенския университет.
          Кандидатстването може да стане и чрез прехвърляне на оценки от конкурсни изпити, положени в друго висше училище (включително колеж). Приемни кандидатстудентски изпити за бакалавърските специалности ще се проведат от 08.07.2014 г. до 11.07.2014 г. от 9.00 ч. в сградата на Филиал-Силистра. Тел. за информация: (086) 821 521.

Няма коментари:

Публикуване на коментар