понеделник, 16 юни 2014 г.

Шест добруджански общини в Регионално сдружение за управление на отпадъците в област Силистра

         Назаем от 
Община СилистраКметовете на общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Ситово, Главиница и Дулово учредиха "Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Силистра". Управителното тяло на сдружението се състои от председател и Общо събрание. За председател бе избран д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра. Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Силистра има за цел да създаде инвестиционна програма. Тя включва управление на депото за твърди битови отпадъци, създаване на съоръжение за компостиране и сепариране, изграждане на площадка за обработка на строителните отпадъци. Програмата е в съответствие със Закона за управление на отпадъците и Националната програма за управление на дейности по отпадъците.

Няма коментари:

Публикуване на коментар