вторник, 17 юни 2014 г.

ПГМТ „Владимир Комаров“ в "топ 10" на ученическо състезание за защита при бедствия, аварии и катастрофи в Монтана


На 12 и 13 юни 2014 година Монтана се проведе ученическо състезание за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Общо 112 момичета и момчета, групирани в 28 отбора от всички области на България, премериха сили и знания при оказване на първа помощ на пострадали и показват умения как се действа при различни бедствия. Състезанието се провежда за 12-и път по инициативата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, съвместно с Министерството на образованието и науката и на Български червен кръст.
         Състезанието се проведе на централния градски площад на Монтана. Силистренска област беше представена от отбора на ПГМТ „Владимир Комаров“ в Силистра. Нашите момчета от 8а клас – Валентин, Димитър, Джан и Ивайло заеха девето място в голяма конкуренция. Имат амбиция да продължат да се състезават и през следващите години  като подобряват класирането си.
Целта е да се проверят знанията и уменията на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, за да се възпита у тях чувство за взаимопомощ и усвоят умения за работа в екип при възникване на кризисни ситуации. Първенците се излъчват след проверка на практическите умения и теоретичен  изпит. Препитването е под формата на тест с въпроси за природните бедствия, авариите, катастрофите, индивидуалните и колективните средства за защита; правилата за поведение при пожар; оказване на първа медицинска помощ и единния европейски номер за спешни повиквания 112.
При спортните игри се оценяват уменията, бързината и реакциите на подрастващите за действия при земетресение и наводнение. Състезателите демонстрират как се херметизират врати и прозорци и хранителни продукти при радиационна и химическа авария, как се поставя противогаз. Областният Младежки „Червен кръст“ оценява уменията на децата за оказване на първа медицинска помощ.


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар