четвъртък, 12 юни 2014 г.

Служителите в Областна администрация преминаха обучение за конфликти на интереси

12/6/2014

   
        
     В Областна администрация – Силистра премина поредното обучение по дейност, заложена в проекта „Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна“, осъществяван от няколко месеца под ръководството на Лейла Слатинска, директор на дирекция АПОФУС. Доц. д-р Невяна Кънева от Института за публична администрация запозна служителите с темата „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси“. „Истината е, че в живота всичко е конфликт на интереси“, заяви лекторката, която от 12 години разяснява чрез подобни проекти особеностите на законодателството ни. В рамките на обучението бяха разгледани подтемите за частни интереси по конкретен повод, за нарушения и задължения във връзка с декларирането на конфликти на интереси.
              Един от първите укази в Третото българско царство е свързан с чиновничеството по отношение на несъвместимост на длъжностните лица по различни линии. Той действа около 70 години до 1951 г., когато е приет Кодексът на труда. Половин век по-късно става правното уреждане със закона за държавния служител, действащ от 2000 г. насам. От 2009 г. е Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. За отбелязване е, че подобни проблеми в други страни се решават по различен начин: Във Великобритания с етични правила и норми, в Германия – с наказателния кодекс, и др. Отчита се, че по темата трудно се прави законодателство, тъй като в основата са нагласите и интересите на хората.
              Законодателството по отношение на решаване на сблъсъка на интересите – публичен и личен, не успява да обхваща многообразието на случаите, а още в древността  станало ясно, че „никой не може да съди своя собствен случай“. Доц. Кънева заяви на аудиторията, че преди 24 века в древна Гърция по времето на "бащата на науката" Аристотел имало правило занимавалият се в продължение на 15 години с търговска дейност да няма право да заема държавна служба.
               Конфликтът на интереси между условните две страни – обществото и личността, се решава на три нива – национално, където в сила е правната норма; на отделно административно ниво, където тя е е конкретизирана и адаптирана, а третото ниво е отделното лице, което трябва да знае своите задължения и процедурите спрямо закона. Декларирането е един от различните способи за управление на конфликта на интереси. Отчита се, че е голям броят на т.нар. неправилни практики, резултат от неразбиране на закона. Декларирането, което е доказателствено средство, по своето съдържание е „обява на определени факти и обстоятелства относно своя статут“.

            http://silistra.government.bg/

Няма коментари:

Публикуване на коментар