петък, 13 юни 2014 г.

Начало на три мероприятия по проекта „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и на Резерват "Бели Лом"

13/6/2014


             В село Сребърна бе дадено началото на три мероприятия по проекта „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна“ и Резерват „Бели лом“, Русенско“ с участието на областния управител Насуф Насуф, на кмета на общината д-р Юлиян Найденов, на директора на РИОСВ Дауд Ибрям,  кмета на Сребърна Георги Иванов и инж. Светослав Бъчваров, управител на „Стройпроект“ ЕООД, спечелил конкурса за изпълнител на проекта сред петима кандидати. „Предвидените дейности са нова стъпка в превръщането на ПД „Сребърна“ в много посещаван природен обект, който заслужава вниманието на туристите от цял свят“, заяви в поздрава си областният управител. Според кмета на общината резерватът ще повлие на туристопотока в общината и областта. Да припомним, че преди няколко месеца започна ремонтът и на Природонаучния музей към резервата, един от стоте най-важни туристически обекта в България.
            На практика бе даде старт на рехабилитацията и възстановяването на изградената през 2005 г. туристическа инфраструктура в защитена местност „Пеликаните“, съгласно Плана за управление на резервата в Сребърна. Според проекта ще има изграждане и на понтонен кей/лодкостоянка в местността „Пристан на лодките“ на мястото на съществувалия, но полуразрушен наколен понтон. Той няма да се влияе от нивото на водата в езерото. Ще бъде направен и ремонт на пропадания, почистване на канавки и др., както и на противопожарните пътища в техните сервитути в Поддържан резерват „Сребърна“. Г-н Ибрям благодари на държавната власт за съдействието, а на общинската – за проведените по най-бърз начин процедури по конкурса за избор на изпълнител, който трябва да извърши дейностите за 45 дни.
            Междувременно ще върви и процес на набиране на предложения за награждаване на личности с плакети за 65-ата година на резервата в Сребърна, откакто в него се извършват природозащитни дейности. До 30 юни по факс  - 082/820 779 или на имейл rpetrova@riosv-ruse.org могат да се правят предложения за хора със заслуги към резервата в пет категории: „Представител на държавната администрация“, „Жител на село Сребърна“, „Общественик“, „Ученик от област Силистра“, „Журналист“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар