сряда, 11 юни 2014 г.

Училището в село Искра – №2 в страната в Националния конкурс за подкрепяща училищна средаОУ „Стефан Караджа“ в ситовското село Искра е №2 от общо шест училища в страната в Националния конкурс за подкрепяща училищна среда. В него училището е съизмерено сред 6 други училища: две ПГ – Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии (гр. Ямбол) и Професионална гимназия по облекло  „Недка Иван Лазарова“ (гр. Русе), както и три СОУ – СОУ „Ангел Каралийчев“ (гр. Стражица), СОУ „Бачо Киро“ (гр. Павликени) и СОУ „Св.Паисий Хилендарски“ (гр. Хасково). На трети юни т. г. в МОН в София на наградените бяха връчени грамоти и плакети за присъдено звание „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“. Грамотата за  второ място и звание, присъдени на ОУ „Стефан Караджа“ с. Искра, лично получи директорът на училището Нели Чолакова-Кирова,връчена й от заместник министъра на образованието и науката Мукаддес Налбант.
За медиите г-жа Чолакова заяви: „Получената награда е много висока оценка за труда на ръководството на ОУ „Стефан Караджа“, на всички учители, ученици, родители и служители в училището, както и на Сдружението на жените в с. Искра с председател Моазес Джевдет, Алианса за регионални и граждански инициативи  с р-л инж. Диана Бебенова, РИО на МОН – Силистра с н-к д-р Габриела Миткова,  ръководството на ПГПТ „Евлогий Георгиев“ от град Силистра, чийто партньор нашето училище беше през всичките  тези 10години; със своите дейности и участие успяхме да направим територията на училището свой дом, който господар е детската усмивка, за да има добри взаимоотношения, основани на уважение и зачитане достойнството на всеки“.
На   12.03.2014 г. Училищното ръководство кандидатства за участие в Националния конкурс за подкрепяща училищна среда (2013/2014 г.) на Фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“, Национална мрежа за децата, Министерство на образованието и науката, с подкрепата на Фондация ОУК. След първата селекция от 101 училища, подали анкетни карти, ОУ „Стефан Караджа“, попада за второ класиране. На 22.04.2014 г. училището бе посетено от Елена Велинова, представител на „ДОИТ“, и от Татяна Предова, гл. експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в МОН. Проверяващите от екипа получиха по един класьор с информационни материали и доказателства за работата на училищната колегия за всяка учебна година, започвайки от учебната 2003/2004 година до 22.04.2014 г. включително и по един диск с видеоматериали, подкрепящи писмените документи. Екипът се срещна  с представители на училищната колегия, където директорът на училището Нели Чолакова представи работата на всички през годините. На срещата с учениците бе обсъден въпросът „Защо ми харесва да уча в училището?“. Някои от най-често повтарящите се отговори бяха: „Училището ми харесва ,защото се уважаваме, помагаме си, има интересни мероприятия и участия по проекти, уютно и красиво е.“
През учебната 2013/2014 г. в дневна форма на обучение в ОУ "Стефан Караджа" - село Искра са били 168 ученици. Учебната година е стартирала с подготвена учебна сграда, подновена компютърна зала по НП „ИКТ в училище“ 10 000 лева, от които 5 000 са собствено участие. Направена бе естетизация на училищната подкрепяща среда с 8 пана: на първия етаж са 4 от тях, чието съдържание са сцени от приказки, изучавани в началния етап на основното образование. На втория етаж са различни пана: по физика и химия, по предметите български език и литература и математика, по музика и за спортната слава на България.  Както и по биология и здравно образование, включващи изображения на защитени животни и растения пот т.нар. „Червена книга на България“. По този начин ежедневно учениците могат да разширяват своите знания, четейки и наблюдавайки изображенията на съответните пана.
В училището работят 15 педагози. Без директора, всички учители – общо 14, преминаха обучения по проекта „Квалификация на педагогическите специалисти“ в различни направления: „Педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други“ (петима учители). „Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности  за работа с ученици със специални образователни потребности“ (трима учители), „Педагогически специалисти за формиране на знания, умения  и компетентности за оценяването  на учениците“ (четирима), „Педагогически специалисти , заемащи длъжността младши учител“ и  „Педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ – по един. Училищното ръководство полага усилия за  финансовото осигуряване присъствието на  учителите на всички обучения, организирани от РИО – Силистра. 
През учебната 2013/14 година училището работи по проект „Успех“ с 5 клуба с 55 ученици: клуб „Интелект“, „Зоосвят“, „Здрав дух в здраво тяло“, „Виртуално пътешествие в европейските столици“, „Здрав дух в здраво тяло“ съответно с ръководители Ванушка Димитрова, Нериман Рамаданова, Нели Чолакова-Кирова, Людмила Бъчварова, Незидан Юдаим. По проект „Различни деца с еднакви права“ на Алианса за регионални и граждански инициативи през учебната 2013/2014 г. участват 61 ученици от I-III клас. По правата на детето четирима педагози са преминали обучение: Джейлян Дауд, Вергиния Димитрова, Людмила Бъчварова и Нели Чолакова-Кирова. Учениците присъстват на съвместните мероприятия с училищата от с. Алеково, община Алфатар, както и с две основни училища в Силистра: „Отец Паисий“ и „Св. св. Кирил и Методий“.1 коментар:

  1. Висшата чиновничка Татяна Предова се оказа най- нещастноят човек в образователната система! Тази госпожа използва децата за политически мероприятия след което лъже, обижда и заплашва за да защити жалката си продажна душица!

    ОтговорИзтриване