понеделник, 2 юни 2014 г.

СТАРТИРА ТРЕТОТО ИЗДАНИЕ НА АТЕЛИЕТАТА ПО ПРОЕКТ „ПАРАД НА ИЗКУСТВАТА – СИЛИСТРА” С БЕНЕФЕЦИЕНТ ОБЩИНА СИЛИСТРА        С богата програма от разнообразни жанрове, талант, творчество и веселие стартират ателиетата по изкуства за трета поредна година по проекта на Община Силистра „Парад на изкуствата – Силистра”. Поредицата от прояви ще зарадва силистренци и гостите на града в продължение на две седмици в началото на месец юни 2014г. Проектът стартира през 2011г. и до 2013 година се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, с бенефициент Община Силистра.
           През настоящата 2014 година и в съответствие с Насоките за кандидатстване по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” и сключения договор, Община Силистра има задължението да докаже устойчивостта от реализираните иновативни културни събития, проведени два пъти в рамките на периода на изпълнение на проекта. За целта в същия обем и обхват ще се реализира третото издание на ателиетата в периода от 02.06.2014г. до 13.06.2014г. Първата поредица от ателиета се осъществи през месец декември 2012 г., а втората през месец май 2013 година.
           Ателиетата са достъпни за широк кръг хора без ограничения във възраст, пол, етническа принадлежност, социален статус като инициативността от аматьори, случайни минувачи, зрители, ентусиасти,самодейци, любители и т.н. е приоритетно. Ежедневно в продължение на десет дни в отделните ателиета според жанра всеки един би могъл да научи, покаже, опита, експериментира или даде идея изцяло предвождан от желание и настроение.
Ателиетата по изкуства /с няколко издания всяко/ ще включват танци, музика, изобразително изкуство, пана от мозайки, изкуство от рециклирани материали, фотография и изработване на накити.
         Мотото на иновативното културно събитие за 2014 година е: „Изрази себе си чрез изкуство!”. Изданията през настоящата година ще предложат едно атрактивно пътуване във времето на 60-те, 70-те и 80-те години чрез музика и танц. Разнообразните по жанр ателиета паралелно със своята специфика ще съживят незабравимите спомени от отминали десетилетия с танци като туист, буги-буги, сиртаки и любима филмова музика отпреди повече от 30 години. Предизвикателство за всички участници в ателиетата ще бъде заснемането на видеопродукт по актуалния музикален видеоклип на Фарел Уилямс „Happy”. В същият ще бъдат включени всички ентусиасти – творци от ателиетата. След приключването на проекта клипът ще бъде публикуван в Интернет.
     

Няма коментари:

Публикуване на коментар