четвъртък, 30 ноември 2023 г.

Нова предколедна проява на Ротари клуб Силистра и отново адресат са младите силистренци

На 9 декември 2023 г. от 19 ч. в Кафе Роял в Централ парк - Силистра е благотворителен коктейл на Ротари клуб Силистра с настоящ президент Димитър Тодоров. Проявата е срещу куверт от 70 лева на всеки приел поканата за участи в нея. Адресат на благотворителността са децата на Силистра в посока на тяхното емоционално здраве. Проектът, чието съдържание ще бъде представено на участниците в събитието, както и пред обществеността, е пореден в работата с подрастващи в крайдунавския град по инициатива на ротарианците от първия по рода си клуб в Крайдунавска Добруджа.

В навечерието на събитието, посветено на събирането на средства за новия проект, продължава финалната реализация на предишния, благодарение на който близо 600 деца от 5-и до 7-и клас от пет училища в Силистра преминават през осъществяван от кинезитерапевта Веселин Костов скрининг за профилактика на гръбначни изкривявания и по-точно за евентуална нарушена динамика.
Също свързани с деца и млади хора бяха и по-раншните проекти от последните години: ремонтиране и обновление на спортната площадка на Строителната гимназия с монтаж на осветление на соларна основа и първични очни прегледи от офталмолога д-р Ана Сапунджиева на над 800 деца от 1-и до 4-и клас във всички основни силистренски училища. Необходимо е да се уточни, че прегледите с медицинско съдържание се извършват по график на място в училищата след предварително съгласие на директорите на школските заведения и на родителите на децата.
За подкрепа на новата инициатива на Ротари клуб Силистра за участие ще бъдат поканени ръководителите на Областна и Общинска администрация, Общински съвет - Силистра, директори на училища и на регионални звена към министерства и държавни агенции. Разчита се за споделена съпричастност и от страна на хора от местния бизнес, интелектуалните среди, медиите и др.
През настоящата година бе чествана 90-ата година на ротарианското движение в България, започнало с първи клубове през 1933 г., съществували до 1945 г. Преди 30 години започва нов възстановителен процес, част от който станаха и учредители от Силистра през 2000 г., както и в Тутракан пет години по-късно. Двата добруджански клуба са част от голямото семейство на най-голямата хуманитарна организация Ротари Интернешинъл, редом с ротарианци от над 160 страни по света. По българското законодателство ротарианските клубове са със статут на неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическата лица с нестопанска цел.

сряда, 29 ноември 2023 г.

Три събития в Силистра в поредната 16-дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие

От 1991 година насам повече от 1 700 организации в 130 държави са взели участие в т.нар 16-дневна кампания за борба с насилието над жени и домашното насилие. Сред тях е и Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с председател инж. Христина Георгиева, което тази година в периода 5-7 декември ще проведе три инициативи: на 5.12. – среща с учители и педагогически съветници в офиса на Сдружението ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 51, ет. 2.; отново там, но на 8.12. от 9 до 17 ч. – Ден на отворени врати; на 7.12. от 18 ч. в кино „Латона“ – кинопрожекция на филма „Игра на доверие“.   

16-дневната традиция е международна кампания, подета от Институт за глобално лидерство на жените и спонсорирана от Център за глобално лидерство на жените. Участниците са избрали за грланици на кампанията датите: 25 ноември – Международен ден срещу насилието над жени, и 10 декември – Международен ден на човешките права, за да покажат символично връзката между насилието над жени и човешките права, които са извън международните стандарти. 

Подобна символична декларация е от особена важност, тъй като по силата на ратифицираните международни конвенции за човешки права, държавите поемат задължението да защитават човешките права и за неспазването на този ангажимент те могат да бъдат подведени под съдебна отговорност. Така с признаването на насилието над жени за проблем на човешките права, се сменя статута на насилието, основано на пол, и от междуличностен проблем той прераства в сериозно нарушение на международните стандарти, което държавите се задължават да преследват и наказват по законов път. 

В тази връзка приетата от Генерална асамблея на ООН през 1993 Декларация за премахване на насилието над жените се явява ключов момент за разбирането на проблема „насилие над жени”. В декларацията се заявява: „... че всяко насилие над жените представлява нарушаване на техните права и свободи”  (Declaration on the Elimination of Violence Against Women).  

16-дневната кампания се използва от отделни индивиди и групи като стратегия за елиминиране на всички форми на насилие над жените чрез:  Повишаване на съзнанието на местно, национално, регионално и интернационално ниво относно факта, че насилието, основано на пол, е нарушение на човешките права;     Подкрепа на работа срещу насилието над жени на локално ниво;   Създаване на ясна връзка между работата срещу насилието над жени на местно и международно ниво;   Осигуряване на форум, в който организаторите да разработват и споделят нови и ефективни стратегии срещу насилието над жени;   Демонстриране на солидарност между жените от целия свят, които работят по проблема на насилието;   Създаване на инструменти, с които да се оказва натиск върху правителствата да прилагат на практика ангажиментите да елиминират насилието над жени.

Представители на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ - Силистра и партньори от Университета във Велико Търново ще проведат срещи в НС на Република България


В изпълнение на дейностите по проект № ACF/817 „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики.”, финансиран от Исландия,  Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, в началото на м. декември 2023 г. предстои провеждане на срещи в Народно събрание на Република България.  българския парламент с постоянните парламентарни комисии по правни въпроси; по  образование и науката; по труда, социалната и демографската политика.

В рамките на тези срещи ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта и изводите от направените изследвания. Ще бъдат обсъдени подходящи политики за предотвратяване на домашното насилие и насилието, основано на пола в България. До момента са проведени три изследвания за причините,  следствията и възможните подходи за предотвратяване на насилието,  основано на пола, и във връзка с равенството по отношение на пола, които могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата www.ekaravelova.org. 

Генералният извод от трите проучвания сочи, че в най–голяма степен за насилие в българското семейство се възприема физическото насилие, като  са подценени останалите видове (психическо, емоционално, икономическо, сексуално и др.), които също причиняват страдание.  Резултатите от изследванията бяха представени през лятото на 2023 г. пред българските евродепутати и са изпратени до комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM). 

Обобщените изводи, насочени към политическите фигури в България, са насочени към образователната система, социалната политика, законодателната и изпълнителната власти, както и във връзка с политическото говорене, което следва да бъде изчистено от всякакъв език на омраза и провокации, базирани на полов признак или представляващи толериране на различните проявления на насилие както м семейството, така и в обществото.

Нови зрелищни кътове в експозицията на музея към резервата в Сребърна

Нови кътове красят експозицията на Природонаучен музей "Сребърна", който е при община Силистра, но е част от комплекс ведно с едноименния Поддържан резерват към РИОСВ - Русе. Единият от тях е дело на екипа на музея с директор Елена Илиева, като впечатление прави експониран в препариран вид починал пеликан, предаден от зоопарка в Добрич и подготвен от препаратор от Варна. Другият е комплект от оригами, предоставени за постоянно от Кръжок по приложни изкуства с р-л Кръстьо Кръстев от град Тополовград, разположени сред рисунки от участници в ЕКОФОРУМ "Сребърна", провеждан над 30 пъти от 90-те години на миналия век до днес.


понеделник, 27 ноември 2023 г.

В Калипетрово - диалог за еничари, народен ислям, преобръщане във вярата и надгробно разкаяние с етнолога д-р Йордан Касабов по повод книгата му "Милостта на времето"


През 2023 г. в Силистра излезе книгата на д-р Йордан Касабов, озаглавена "Милостта на времето". За първи път тя бе представена в края на м. август в един от панелите на Международен форум "Българско наследство - Балчик 2023 г." от авторите на предговора на творбата - доц. дфн Тодорка Георгиева и от нейния редактор Йордан Георгиев (www.jordansilistra.blogspot.com/2023/05/blog-post_4.html).

Градският прощъпулник на книгата на единствения в Силистра етнолог ос докторска степен бе два месеца по-късно в зала "Диоген Вичев" на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра. Третата изява в нейна чест бе в библиотеката на НЧ "Пробуда" - село Калипетрово по инициатива на библиотекаря Ирена Владимирова, която бе и водеща на вечерта.

За разлика от предишните представяния това в Калипетрово бе с акцент върху темата за еничарството - привличането към него чрез рекрут - в случая става дума за вземане насила на деца за бъдеща военна служба, и девширме (от арабски буквално „събиране на цветен нектар от пчелите“) - насилствено или осъзнато преобръщане във вярата; видовете в йерархията, униформите, отличителните знаци чрез "шапки" и др. Неофициално се твърди, че че всичко това се отнася до 5-6 млн. души в султанската империя до унищожаването на еничарскияя корпус в края на 20-те години на по-миналия век.

Д-р Касабов обясни на аудиторията, че за своето над 300-годишно участие във във властта на султана еничарите имат пръст в поставянето на позиция на 69 от 71 велики везири. Служили са в около 20 структури на империята. Имали са и свой оркестър с над 60 инструмента, сред тях тъпани, даули, барабани и др. (в този период зурлата още не е на "мода"). Техните маршове са били с особени и характерни движения,заедно с музиката са целели да всяват страх.
Д-р Касабов и негови сподвижници, сред които и Валентин Петко от НД "Традиция" са обиколили около сто села в Североизточна България, изяснявайки по надгробията в тях, че по тези места множество еничари са довършвали цивилния си живот след 25 години служба на султана. По неофициализирана информация с оказва, че всяко трето село в района е еничарско. По знаци в надгробните камъни д-р Касабов преценява, че голяма част от тях прикриват мюсюлманското си минало, подсказвайки за християнски си, респективно българския си произход.

Той смята, че по този начин те търсят разкаяние, че са минали в лоното на исляма - къде по принуда, къде по интерес, предизвикан във времето в стремежа за оцеляване. Изрича и мисълта, че по надписите по камъните - никога на арабица, а ако имали такива са били с катран, който се изтрива с времето, което го води до убеждението, че "тези хора" вътре в себе си са останали християни.

Представени бяха и няколко от известни 66 миниатюри, посветени на вземането на деца за еничари, като позициите на хората в тях, както и на представените действия може да се съди за това кое как се случвало. Дори и в случаите, когато рисунките са правени с пропагандна цел. Разказът продължи с придобитото знание по темата, според което става ясно, че бъдещите еничари са преминавали голяма подготовка на три етапа в най-различни посоки, включително за усвояване на точни, военни и хуманитарни науки.

Впечатление от събитието разказва и местната авторка на 11 книги Милка Трендафилова: "Д-р Йордан Касабов е историк, етнолог и изследовател, който десетилетия наред дири белези на българското навсякъде около нас. Последната му книга, както и всички преди нея, се раждат в резултат на будната му и неспокойна съвест на учен в търсене на отговори на въпроси, свързани със съдбата на българите по време на османското владичество, също преди и след него. Търси ги и ги намира в шевици, престилки, ризи, гайтани и др., а сега и в надгробните каменни плочи. Търси ги там, където българите са приели насилствено исляма, за да оцелеят, запазили дълбоко в душата си християнството, а според твърденията му на база проучванията - и от българските си корени, с уговорката, че не са имали необходимостта и смелостта приживе да го афишират.
Голяма част от тях, включително еничарите, по надгробните каменни паметници са оставили скрити изображения на кръстове, точки (бел.ред.-в книгата се прави по повод тях препратка към печати от времето на Георги Сава Раковски и връзката с масоните, както и по-късно по повод делото на сем. Рьорих и тяхната сподвижничка Людмила Живкова), пликове (торби) и др., показващи чрез знаци, че са християни. В някои от случаите това е и като последно причастие пред Бога и защото те искат да отидат при Него със собствената си вяра, с чиста душа и сърце при своите и да се знае и помни тук на земята какви си остават.

Д-р Касабов работи предимно на терен и така издирва белезите на българското от извора, защото родословното дърво не расте само, а трябва корените му непрекъснато да се подхранват с букви, думи, с паметни знаци на видимото и невидимото, за да не умре, а да се развива и израства все повече и повече. Той събира капка по капка наследството ни чрез различните му форми и проявления, за да замеси големия български хляб, предавайки го на следващите поколения".