четвъртък, 7 юни 2018 г.

Нов сайт "търси" работа в пограничните райони между България и Румъния

Проект по ТГС на тема „Кариерни пътеки за младежка трудова мобилност“. Във връзка с реализация на заданието е създаден сайт www.capability-acces.eu, благодарение на който може да се търси работа в пограничните райони между България и Румъния. За да се осъществи това е необходима регистрация в страницата на проекта. Предлагаме Ви стъпков алгоритъм за създаване на профил. 

За да се осъществи това, трябва да имаме три неща: електронна поща; регистрация на сайта; профил в сайта. Последователността от действия, които желаещият да се възползва от услугите на сайта трябва да осъществи, са в посочения порядък. След създаване на е-mail адрес се пристъпва към регистрация в сайта по следния начин: отваряне на www.capability-acces.eu; избор на версия на български език; избор на позиция „вход“. Получава се картинката на трите снимки.
Няма коментари:

Публикуване на коментар