петък, 24 януари 2020 г.

Научни форуми в област Силистра през 2020 г.


ВЕРСИНАЖ

През 2020 г. в област Силистра предстоят още научни форуми под различни форми. На 1 август в Силистра започва XVII-ият Летен европейски университет в Силистра с участието на студенти прависти (франкофони), провефждан по инициатива на проф. Атанас Семов от Института по Европейско право и съдия в Конституционния съд на Република България, съвместно с Международния център за европейска подготовка в гр. Ница, Франция. 

На 7 септември в град Силистра е изложбата семинар: „80 години от подписването на Крайовската спогодба и възвръщането на Южна Добруджа към Отечеството“ и „140 години от създаването на военните окръжия в България“На 11 септември започва тридневна Международната научна конференция на тема „Късноантичните Балкани: провинции и митрополии“, проведена в Силистра съвместно с Институт по Балканистика с Център по тракология „Проф. А. Фол“ – БАН. 

През м. ноември е планирано да бъде проведена Кръгла маса на тема „Добруджанската икономика през XVIII-XIX в.“ – съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Център за стопанско-икономически изследвания (Регионален исторически музей Силистра и БАН)

В допълнение: силистренски учени и краеведи са поканени да участват и в 6-ото издание на Форум Българско наследство в град Балчик (в края на м. август). По традиция през м. май са Научни четения за студенти, преподаватели и докторанти във Филиал Силистра на Русенски университет Ангел Кънчев“. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар