понеделник, 3 февруари 2020 г.

Преподаване на физика чрез фокуси – защо не?

 На 1 и 2 февруари 2020 г.  в СУ „Васил Левски” в град Севлиево бе т.нар последващо събитие на Международния фестивал по прорама Наука на сцената – 2019“, проведено в португалския град Кашкайш.  Присъстваха учители по природните науки (STEM-учители) от всички степени на образованието у нас (включително предучилищно и детски градини) от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Стара Загора,  Кюстендил и София. Организатори: Национален организационен комитет на Програмата, Съюз на физиците в България и др.

Събитието бе открито от проф. дфн Ана Георгиева, председател на Комитета. Презентация на тема: „Участието на България и впечатления (акценти върху  програмата, организацията  и  някои от чуждестранните  добри  педагогически практики) от фестивала в Португалия“, бе представена от  инж. Румянка Гълчавова от ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, област Силистра. За събитието Гълчавова заяви: „По време на събитието имаше организирана изложба с постери, макети  и материали отразяващи добрите практики.  Прекрасно време за усмивки от споделения опит и приятелство“.

Италианският учител по физика Федерико Андреолети проведе т.нар. работилница по проекта си „Отвъд водата!“. Чрез достъпни експерименти и атрактивно поведение  (стил фокуси) той  предизвиква интереса и мисленето относно  видимите и невидимите свойства на водата,  което предизвика силните коментари на присъстващите  учители по природни науки. Друга „работилница“ проведе Наско Стаменов от НПМГ (София), назована „Експеримент достъпен за всеки ученик“ – това бе една от ярките български  изяви в Португалия в програмата за практикуми, предлагайки устойчиво и рентабилно решение за експериментите по химия.

За пръв път България участва със съвместен проект с Испания, наречен „Подходящи и качествени храни за космонавти“, представен  чрез видео демонстрация от Даниела Георгиева от ОУ „Христо Ботев“ от град Кюстендил. Изследователски базираната задача поставена на учениците е да проучат специфичните изисквания към храната, да се запознаят с понятията „подходяща“ и „качествена“ храна и за начина на нейното приготвяне. (Бел. ред.-в средата на миналото десетилетие в Силистра – по-точно в сградата на бившия Дом „Майка и дете“ в село Калипетрово, бе открито производство на храна за космонавти).

Никола Каравасилев, Първа частна математическа гимназия в София  представи мащабен проект (FRONTIERS), представляващ огромна образователна платформа. Основната цел на проекта е учениците да бъдат запознати с най-новите постижения в областта на науката и да научат повече за нобеловите открития.

Лекцията „Светът на физиката“ на проф. Иван Лалов, председател на журито, представител на СУ „Св. Кл. Охридски“ бе посветена на идеята да се знаят стремежите в откритията на съвременната наука – гравитационни вълни, черни дупки  ,за да  може знанията, които учениците придобиват, да имат адекватна и актуална насоченост и полезност.

На форума бяха представени списание „Светът на физиката”(бр. 4), в което е поместен материал за 9 български проекти, класирани за участие в Международния фестивал в Португалия, както и за  издадената вече книжка с описанията на български и английски езици на всички тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар