четвъртък, 13 февруари 2020 г.

Некропол от Ножарево сред доказателствата за (пра)българската ДНК


Из публикацията на тема Митохондриална ДНК разкрива западно-евразийски произход на древните (пра-) българи на nauka.bg


Дълго време древните ( пра-) българи бяха смятани за тюркско население. Доказателствата, намерени през последните 30 години показват, че това не е така. Досега тези доказателства не включваха анализ на древна митохондриална ДНК (мтДНК). За да се запълни тази празнота, ние (бел. ред.-учени от различни страни) събрахме човешки останки от 8-10 в. от н.е., намиращи се в три некропола в България: Ножарево (община Главиница, Силистренска област), Манастира Мостич (Шуменска област) – и двата в Североизточна България, и от Туховище (района на Сатовча) – в Югозападна България. 

Филогенетичният анализ на 13 древни ДНК-проби, извлечени от зъби, идентифицираха 12 хаплогрупи, които след това ние класифицирахме в митохондриални ДНК хаплогрупи, намиращи се при съвременните европейски и западно-евразийски народи. Нашите резултати показват западноевразийски произход по майчина линия за прабългарите, както и генетично подобие между прабългарите и съвременните българи. Нашата бъдеща работа ще осигури допълнителни данни, които още повече ще изяснят произхода на прабългарите и така ще добавят нови следи за сегашното разбиране на европейската генетична еволюция. Развитието на антропогенетиката и палеогенетиката, и увеличаването на тяхната роля в еволюционната наука дадоха подем на ново научно поле – анализ на древна ДНК .

Няма коментари:

Публикуване на коментар