вторник, 4 февруари 2020 г.

Национална младежка среща в Силистра за Първа пролет


В периода 20-22.03.2020 г. град Силистра е домакин на Национална младежка среща  под надслов #БОС- Бъди, Опази, Съхрани...себе си“. След откриването в първия ден в една от залите на комплекс Данубе“ е представянето на младежките организации, които ще споделяя успешни инициативи и проекти. 

Ще има и работа по групи по различни теми:  „Как да представя успешно идея и себе си“, „Как де се справим с отхвърлянето“, „Приятели в реалния и дигиталния свят“, Да изразиш себе си чрез…“ (арт ателие), „Какво не пише в учебниците?“. „Моята връзка с родното“ и „Потайностите на Силистра“ са дейности от последния ден, когато е и обобщението на срещата. В програмата още: караоке и неформално общуване.

Ученически парламент Силистра тази година навършва пълнолетие – 18 години – и в тази връзка е същинският домакин на втората по рода си национална младежка среща. Събитието е организирано с подкрепата на община Силистра, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Общински съвет по наркотични вещества, Център за кариерно ориентиране и СНЦ „Паралел Силистра“. 

Участниците, които ще са до 18 г., ще обсъдят конкретни действия за реализиране на идеите си и ще отхвърлят стереотипа, касаещ се до „безразличното младежко отношение“, отваряйки мирогледа си. Ще имат възможност да се срещнат с представители на бизнеса, психолози, актьори, писатели, хора, успели в своите професии.


Няма коментари:

Публикуване на коментар