вторник, 4 февруари 2020 г.

Филиал Силистра влезе в сътрудничество с Институт за управление на знанието от СкопиеФилиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Институт за управление на знанието от Скопие (Северна Македония) сключиха Споразумение за сътрудничество в своите области на интересr. Документът, подписан съответно от доц. д-р Валентин Стоянов – директор на Филиала, и fj проф. Роберт Димитровски – председател на Научен съвет при ИМЗ, цели да насърчава участие в организираните от скопския институт научни конференции.

Те се провеждат в различни балкански страни по четири пъти в годината в шест различни направления на науката. За всеки от форумите предварително се издава журнал с представените доклади. Град Банско е сред домакините на една от четирите конференции, всяка от които има условни наименования - относно знанието без граници, във връзка с мощта на знанието, по повод т.нар. колело на знанието и, разбира се - в контекста на знанието и мястото му в практиката. Всичките тези конференции се свързват в последователен институционален, тематичен и научен кръг. В последната конференция в Банско участваха и представители на Филиал Силистра в лицето на преподавателките доц. д-р Диана Железова, доц. д-р Галина Лечева и д-р Евгения Горанова.

Сред първоначалните намерения е провеждане в град Балчик на научна конференция с участие на студенти абсолвенти и на преподаватели както от Филиал Силистра, така и от Филиал Кълъраш на Университет по селско стопанство и ветеринарна медицина. Конференцията се вписва в проекта за Програма за честване на 130-ата година на педагогическото образование в Силистра (2020 г.) и на 50-ия юбилей на Институт за подготовка на учители в Силистра (2021 г.)

Според споделеното от госта от Северна Македония: Не може да съществува университет, който не провежда научни форуми; чрез конференциите учените легитимират своите трудове и достижения; самите участници - преподавателии студенти, се свързват помежду си в мрежа, за да си сдътрудничат; и не на последно място - по този начин се произвеждат знания, които стигат до широк кръг хора

Скопският институт има споразумения за сътрудничество с близо 50 институции в страни на Балканите, вкл. в България, резултат от които са провежданите научни форуми и съвместна издателска дейност, както и усъвършенстването на подготовката на академичния състав и обогатяването на учебно-материалната база.

1 коментар: