сряда, 12 февруари 2020 г.

Силистренската металопластика влезе в библиотечен албум монография

Монографията „Фантазии в метал” е най-новото издание на Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра, съфинансирана от Фондация „Глобални библиотеки България” по дейност „Значими библиотечни инициативи”. Разработката е посветена на 30-ата година от първия  Симпозиум за скулптура от метал „Дръстър”, проведен 15-30 юни 1989 година в Силистра. Негови комисари са били проф. Ангел Станев, проф. Георги Чапкънов, Емил Попов, проф. Кирил Мескин, Павел Койчев и Пламен Аврамов - творци от нов тип, непознат дотогава у нас; ярки индивидуалности с мощен и осмислен пластически език.  

Въвеждащото интервю с проф. Ангел Станев разкрива замисъла, философията и целта на проведените симпозиуми. Монографията „Фантазии в метал” търси и намира отговор за значението на тези творби в контекста на днешното време, но и на бъдещето. Скулпторите от дисидентския първи симпозиум, днес са световно признати творци с научен и творчески принос. 

Комплексното изследване систематизира информация за трите издания на симпозиума – през 1989, 2005 и 2006 година. Техни инициатори са проф. Георги Чапкънов, проф. Ангел Станев и проф. Светлин Русев. Творбата е актуален, иновативен и обстоен изследователски труд, рожба на  уважение и респект към вдъхновеното и вдъхновяващо, родолюбивото и  глобализиращо визуално изкуство. Предстои нейното представяне пред силистренската публика. Тя търси и намира отговор за значението на тези творби в контекста на днешното време, но и на бъдещето. Скулпторите от дисидентския първи симпозиум, днес са световно признати творци с научен и творчески принос. 

Съставител на монографията е Даниела Недялкова - доскорешен директор на библиотеката, а редактор е краеведът Мануела Енчева. Прецизните аналитични проучвания са довели до откритие на неизвестна досега колективна творба („Съзидание”, 1989 г.), позиционирана в т.нар. промишлена зона в Силистра - на територията на  „Фазерлес АД”. Монографията се състои от шест основни части и са продължение на многогодишните проучвания на съставителя от изданието „Импресия от камък и метал” (2010 г.).

В 124-те гланцирани страници на „Фантазии в метал” във формат А4 са включени 24 пълноцветни мащабни художествени фотоса и 65 детайлни профила на металните композиции. Великолепното художествено оформление, стилният баланс в колорита, естетският подбор на форматиране и дигитално мастериране, превръщат хартиеното издание в полиграфическо бижу. 

Авторският екип от силистренската Регионална библиотека е издирил, проучил, заснел, описал, анализирал и систематизирал огромен обем информация. Приносното издание представя многоаспектно 23-ма скулптори  с техните декоративно-монументални композиции от черен метал (скрап) в Силистра. Фокусът е върху тяхната значимост за българската художествено-визуална култура, в контекста и взаимовръзката с краевековието и с първите десетилетия на глобалния ХХI век.


Няма коментари:

Публикуване на коментар