вторник, 11 февруари 2020 г.

Областен кръг на Национална конференция на тема „Хуманизъм и вяра“


На 12.02.2020 г. от 14 ч. в ОУ „Отец Паисий“ в град Силистра предстои областен кръг на Национална конференция на тема „Хуманизъм и вяра“ за добри практики в областта на духовността и нравственото възпитание на децата и учениците. Девет ръководители на групи от седем училища от областта са заявили участие в областния форум за представяне на добри практики в работата на групите по религия (православно християнство).

Инициатори на събитието са Министерство на образованието и науката в сътрудничество със Синдиката на българските учители. През учебната 2019-2020 г. в 8 училища от област Силистра са сформирани 12 групи по православно християнство, осъществяващи дейността си в занимания по интереси, което е с две групи повече, спрямо миналата година.
Ръководителите на групите зазанимания по интереси ще имат възможност да представят дейността си, постиженията и изявите на учениците в групите, според подадените заявки, в следните тематични направления: цялостно представяне на съставената от учителя програма за обучението на групата; съчетаване на обучение и възпитание; дейности и постижения на учениците; представяне на конкретно занятие; създадени и използвани от учителя работни материали, изпробване на материали от други източници.
Жури, в което участие ще вземе и представител на Доростолската митрополия, ще номинира по един участник за начален етап, прогимназиален и гимназиален етап за участие в регионална конференция в град Варна на 26.03. Националната конференция на тема „Хуманизъм и вяра“ е на 10 април 2020 година в гр. София, с участието на най-добрите практики определени в рамките на областни форуми и на шестте регионални конференции. 
През лятото на миналата година в Силистра със съвместното съдействие на РУО на МОН и на Областна администрация Силистра бе проведена първа по рода си среща на митрополит Амвросий, духовен водач на православната древно просияла Доростолска епархия, с учители, които са ръководители в дисциплини по допълващи се тематични области („Гражданско образование“, „Религия“, „Изкуство и култура“) в градовете Силистра, Дулово, Тутракан и Алфатар.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар