петък, 29 януари 2016 г.

25 сдружения на многофункционални жилищни сгради в област Силистра очакват финансиране по енергийна ефективно

29/1/2016

 
Важна тема, по която се работи в област Силистра, е изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Както е известно това се случва в три от седемте общини – Силистра, Тутракан и Дулово, тъй като само на тяхна територия има сгради, отговарящи на критериите в Програмата. За отбелязване - в община Дулово няма постъпили заявления.  
 
Съгласно информацията и документацията, в община Силистра има регистрирани 20 сдружения на собственици, а 13 са подадените заявления за интерес и финансова помощ, като всички те са одобрени и съответно имат сключени договори. Броят на стартиралите дейности от момента на започване на изготвянето на техническото обследване е 15, но в нито една от тях не са започнали строително-монтажни работи.
 
В град Тутракан броят на сдруженията е 5, колкото са подадените и одобрени заявления, както и сключените договори между общината и сдруженията. Съответно те са поискали и искания за сключване на договори за целево финансиране към Българската банка за развитие (ББР). Подобно на община Силистра, и в Тутракан до момента няма стартирали дейности в нито една сграда, както и осъществяване на строително-монтажни дейности.
 
Така на практика в цялата област Силистра има 20 сключени договори за целево финансиране между ББР АД и МС на Република България чрез областния управител на област Силистра и съответните кметове на общини от областта.
 
От Областна администрация Силистра съобщават, че се изпълняват отговорно задълженията по реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, но останалото зависи от общините и от институциите, които реализират програмата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар