петък, 15 януари 2016 г.

Проект "Дари 1 кг топлина" в Силистра


СНЦ "Агенция за икономическо развитие и инвестиции - Силистра" започна изпълнението на проект "Дари 1 кг топлина". От получените средства Сдружението е закупило прежда, от която ще се изплетат шапки, шалове, ръкавици, терлици, чорапи и елеци, Плетивата ще се дарят на деца от Дом за лишени от родителски грижи, децата от Център за настаняване от семеен тип и на Дом за възрастни хора в гр. Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар