петък, 29 януари 2016 г.

Близо 40 приключени през 2015 г. проекти в област Силистра, други 20 са в ход на реализация

29/1/2016

 
Продължава работата на различните администрации в област Силистра да подготовка и реализация на европейски проекти и в започналия програмен период до 2020 г.
 
Според справка в Областна администрация Силистра със собствени или с държавни средства или с пари от ЕС през 2015 г. община Силистра е приключила 12  проекта, община Тутракан – 10, община Алфатар – 6, община Главиница – 5, община Кайнарджа – 3, община Дулово – 2, община Ситово – 1, и т.н.
 
На практика това са близо 40 проекта в цялата област, реализирани самостоятелно от общините, от отделни министерства, агенции и оперативни европейски програми, или във взаимодействие между тях.
 
В процес на приключване във всички общини са сумарно близо 20 проекта в цялата област. Както приключените, така и настоящите са съобразени с Националната стратегия за регионално развитие, както с регионалния план на Северен централен район, на Областната стратегия и на плановете в съответните общини.

Няма коментари:

Публикуване на коментар