четвъртък, 14 януари 2016 г.

Управленската сага в община Главиница с ново развитие


Административния съд в Силистра спря изпълнението на заповедта на областния управител, с която за временен кмет на Главиница е назначена Сениха Неази. Производството бе образувано по жалба на Сюзан Хасан – зам.-кмет на Община - Главиница. 

Радио Шумен припомня, че пълномощията на избрания на местните избори кмет Насуф Насуф бяха прекратени поради влязла в сила присъда.

След като общинският съвет не избра временен кмет, областният управител направи назначението. Делото ще се гледа на 20 януари. Самият Насуф също обжалва отстраняването си от длъжност. Междувременно с Определение № 45/12.01.2016 г. Административно дело № 8/2016 г. Административен съд – Силистра е оставил без уважение искането му за спиране на изпълнението на Решение № 206 от 22.12.2015 г. на ОИК – Главиница, с което са прекратени пълномощията му на кмет. Определението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд. (http://www.as-silistra.com/).За 15.01.2016 г. (петък) от 14.00 ч. в Административен съд – Силистра е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело № 8/2016 г., образувано по жалбата на Насуф Махмуд Насуф срещу Решение № 206 от 22.12.2015 г. на ОИК – Главиница, с което са прекратени пълномощията му на кмет на община Главиница.

За 20.01.2016 г. (сряда) от 15.30 ч. в Административен съд – Силистра е насрочено открито съдебно заседание по адм. дело № 7/2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар