вторник, 19 януари 2016 г.

Годишно отчетно събрание на Съюза на дунавските овощари

Председателят Николай Колев:
Само за година броят на овощарите в него 
се е удвоил  с над 15 000 дка насаждения,
в интервю за Akcent.bg
На 16 януари в Русенския университет се проведе годишното отчетно събрание на Съюза на дунавските овощари. То беше съпътствано от специализирано изложение. Николай Колев – председател на Съюза направи отчет на дейността му през изминалата година. Как се е отразила тя на бизнеса и какви мерки ще се предприемат през 2016 г. Беше отбелязано, че сдружението е регистрирано в съда и реално развива дейност от февруари 2015 г. В него членуват 189 земеделци, произвеждащи плодове от Дунавския регион, вкл. от Силистра и Тутракан.

по Агро TV

Няма коментари:

Публикуване на коментар