петък, 15 януари 2016 г.

Ексобластен управител на Силистра с нова книга на историческа тема

От профила на Регионална библиотека "Партений Павлович" Силистра във Фейсбук

Новата книга на Петко Добрев „Историята на българите в Европа (V-X век) през погледа на исторически извори от български произход” е нов прочит върху всеизвестните исторически факти от историята на България. Източниците, на които се позовава авторът, са изцяло от български произход. 

Темите, които проследява историкът по образование, ексобластен управител на Силистра (2001-20015), са свързани с българския език, българската писменост, българската национална идентичност, българската история, носителя на българската държавност - владетелския род. Поради тази причина те не са разглеждани от досегашната ни история, повлияна от идеите на гръцкия проект, панславизма и решенията на V-ия конгрес на БКП.

Според автора са целенасочено омаловажавани като извори с историческа стойност. Книгата е поучително четиво, написана на достъпен език и може да се чете от експерти и любители  историци.

Няма коментари:

Публикуване на коментар