сряда, 6 януари 2016 г.

Древни библейски цитати за съвременна размисъл

http://pozitivninovini.com/

ббб“ Нечестивите бягат без да ги гони някой.“
„Давайте и ще ви се дава!“
„И всичко, каквото и да поискате в молитва, като вярвате, ще получите.“
„Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее… всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.“
„Жена да не оставя мъжа си и мъж да не напуска жена си.“
„И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, не се съмнявайте, защото всичко това търсят народите по света, а Отец ви знае, че се нуждаете от това… Колко по-скъпи сте вие от птиците… И пак Бог ги храни… И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?“
„Но да проси вяра, без да се съмнява ни най-малко, защото, ако се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, непостоянен във всичките си пътища.“
„И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият Небесен Отец.“
„Каквото и да вършите, работете от сърце, като на Господа, а не като на човеци.“
„И тъй остават тия трите – вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е Любовта.“
“ Всичкият труд на човека е за устата му.“
„Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска получава, който търси, намира и на този, който хлопа, ще се отвори.“
“ Няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши.“
„И защо гледаш съчицата в окото на брат ти, а не забелязваш гредата в твоето око?“
„Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.“
„Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите… Облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат…“
„И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях!“
„Който не люби, не е познал Бога. Защото Бог е любов!“

Няма коментари:

Публикуване на коментар