петък, 8 януари 2016 г.

Педагожка и читалищен деец начело на община Главиница

Педагожката Сениха Бейхан Неази е назначена за временно изпълняваща длъжността кмет на община Главиница до полагането на клетва от новоизбран кмет, считано от 7 януари 2016 г. Назначението e със заповед, подписана от заместник областния управител Младен Минчев, изпълняващ длъжността областен управител в деня на подписването на заповедта.

В документа се казва „допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед защитата на обществения интерес, засягащ цялостната дейност на община Главиница, осигуряване на нормалното и непрекъснатото функциониране на администрацията, предвид необходимостта от наличие на представляващ териториално-административната единица за осъществяване на вменените му от закона дейности за административно обслужване на населението, визирани подробно в чл. 44 на ЗМСМА“.

До назначаването на и. д. кмет на община Главиница се стигна във връзка с прекратените правомощия на новоизбрания в „Местни избори 2015“ кмет на общината в лицето на Насуф Махмуд Насуф, като резултат от присъда на Апелативен съд Варна, издадена на 3 септември 2015 ., потвърдена от ВКС на 2 декември 2015 г.

По силата на законодателството на Република България следва да се проведат нови частични избори за кмет на община Главиница, като до полагането на клетва на новоизбрания кмет функциите се изпълняват от временно изпълняващ длъжността, избран от Общински съвет Главиница.

От проведените до този момент заседания на ОбС – Главиница стана ясно, че не са предприети действия по изпълнение на законовото задължение, което е възможно да образува административен вакуум с евентуални негативни последици за общината, включително свързани с приемане на бюджета на общината за 2016 г., изпълнението на проекти и пр.

Предвид създадената ситуация и за нейното преодоляване за единствен начин се смята назначаването на временно изпълняващ длъжността със заповед на областния управител на област Силистра.

Издадената заповед, предназначена за Общински съвет Главиница, за назначената и.д. кмет Сениха Неази и за Общинска администрация Главиница, е на основание чл. 32., ал. 1 от Закон за администрацията, във вр. с чл. 42, ал. 8, вр. с ал. 6 от ЗМСМА, във вр. с чл. 46, ал. 2, изр. първо от Закон за нормативните актове.

Г-жа Сениха Бейхан Неази е педагог по образование и в момента е старши учител в ЦДГ „Васил Левски“ в село Зафирово. Била е общински съветник в периода 2003-2007 и 2011-2015 г. В момента е председател на НЧ „Ведрина“ в село Косара и заедно с читалищното настоятелство е реализирала два проекта през 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар