петък, 22 ноември 2013 г.

Писмо от Силистра до министър Петър Стоянович за възстановяване на драматично-кукления театър в града ДО


                  Писмо до д-р Петър Стоянович, министър на културата на Република България относно предложението на Инициативен комитет за възстановяване на Драматично-куклен театър в град Силистра

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
         На 9 ноември по инициатива на народния представител Антон Кутев бе създаден Инициативен комитет за възстановяване на Драматично - кукления театър в Силистра. В него се включиха представители на местната и държавната власти, ръководители на културни институти, актьори, бизнесмени, представители на неправителствени и браншови организации, ръководители на предприятия, общински съветници, лекари, строителни предприемачи, експерти, представители на читалища, младежката театрална трупа и много граждани, имащи отношение към изкуството и културата.
         За сведение, историята на театралното движение в Силистра започва още през 1872 г., а през 1942 година театърът в Силистра е обявен за държавен и професионален. Оттогава до закриването му през 2010 г. този театър е поставил над 550 пиеси от български и от световно известни автори. На силистренска сцена са играли всички най-прочути български актьори, а режисьори от столични театри са поставяли постановки. В града край Дунава е започнала кариерата на десетки млади актьори, събрали опит, за да развият таланта си на сцените в театрите на по-големите български градове. В продължение на години Силистра бе пример за успешно съчетание в един театър на две секции – „драма“ и „кукли“. Отново Силистра в продължение на няколко сезона бе доказателство, че е възможно съфинансирането на театъра от страна на държавата и на общината. Драматично-куклен театър „Сава Доброплодни“ в най-добрите си години бе сред най-активните три български театрални трупи, изявяващи се на сцените на малките населени места в Североизточна България – в областите Силистра, Добрич, Разград, Търговище и др. Факт са тогавашните отлични резултати по брой представления и брой продадени билети на зрители. Те бяха резултат от интереса на населението, представено от различни етноси – българи, турци, роми и др. Предвид отдалечеността от София, Варна, Пловдив и други големи градове, където играят най-големите театрални трупи в България, театърът в Силистра беше призван да бъде в много случаи единствен посланик на Мелпомена в Добруджа и Лудогорието.
         Сливането на силистренския с добричкия театри в общ Творческо-продуцентски център „Йордан Йовков“ на практика доведе до закриването на Драматичен театър „Сава Доброплодни”. Това стана факт в резултат на една крайно рестриктивна и напълно неоправдана от културна гледна точка реформа на системата на сценичните изкуства, проведена от правителството на ПП ГЕРБ веднага след изборите през 2009 г.
         Последиците от това изключително грешно управленско решение бяха обстойно обсъдени от обществеността в Силистра, а и в цяла България. Резултатът от практическото затваряне на силистренския театър бе както засилване на културната маргинализация на района, така и ограничаване на достъпа до културни продукти на гражданите не само на община Силистра, на цялата Силистренска област, а и на градовете и селата от съседни области.  Настъпил е моментът, в който разрушителните и недвусмислено грешни действия по практическата ликвидация на драматичния театър в Силистра, превърнат в „Отворена сцена“, час по-скоро трябва да бъдат поправени и да бъде  възстановена дейността на театъра.
         Възможността към настоящия момент за развиване на драматична театрална дейност в град Силистра е предоставяне правото на  Куклен театър Силистра да реализира на своята сцена поне два драматични спектакъла на сезон в камерен формат чрез промяна на статута на театъра. На този етап това ще задоволи необходимостта от съществуването на театрално-драматична дейност в Силистра. За целта ще бъдат необходими допълнителни щатни бройки за формиране на  драматичен отдел.
         Така действащият в момента Държавен куклен театър Силистра ще развива дейността си, структуриран в два отдела с общо административно ръководство. Реализирането на драматични спектакли на собствена сцена ще даде възможност на всички социални групи в града и областта да посещават представленията, за да имат реална възможност за достъп до театралното изкуство. Липсата на собствена театрална продукция предоставя прекрасния повод различни частни театрални формации да гостуват и да представят продукция, която не защитава по никакъв начин категорията „театър”. Т.нар. „халтури”, представени на цени, недостъпни за обикновените зрители, лишават от правото хората от областта да се докосват до автентичен театър.
         Проведените разговори с председателя на Общински съвет в Силистра Димитър Генов и с кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов дават надежда, че общината би подпомогнала развиването на театралната дейност в Силистра.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
От името на Инициативния комитет и от мое име Ви каня на  посещение в град Силистра,  за да се запознаете на място с изключителната необходимост от възстановяване на драматично-театралната дейност, което е възможно чрез промяна на статута на Кукления театър в Драматично-куклен театър, което е в правомощията на Министерство на културата.
Със създаването на Инициативния комитет и с това писмо искаме да предизвикаме Вашето внимание и на отговорните институции, към един от най-болните въпроси за силистренци, за да предотвратим зараждащото се недоволство и готовността на силистренци към организирани действия, за възстановяване на културния институт в най-големия град на Крайдунавска Добруджа.
Вярваме, че ще получим Вашата пълна подкрепа и на Министерство на културата, за да бъде разбрана важността на въпроса и да бъдат предприети действия в полза на града, общината и страната.


75 – ЧЛЕНЕН  ИНИЦИАТИВЕН  КОМИТЕТ С ПРЕДСЕДАТЕЛ  АНТОН  КУТЕВ  -  
НАРОДЕН  ПРЕДСТАВИТЕЛ  ОТ КБ20.11.2013 г.

Гр. Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар