вторник, 5 ноември 2013 г.

Вестници от преди 120 години могат да четат силистренци на сайта на Регионалната библиотека „Партений Павлович”      Вестници от преди 120 години могат да четат силистренци на сайта на Регионалната библиотека „Партений Павлович”. Дигитализирани са периодични издания, излизали в Силистра  от 1885 до 1940 година и 130 краеведски периодични издания. Дигиталната библиотека ще се допълва с  краеведски документи, свързани с важни събития от политическия и обществения живот на Силистра. Подготвя се публикация в европейската електронна библиотека Europeanа.  Дигиталната библиотека е създадена по линия на проект „Стара Силистра е-достъпна”,  финансиран от грантовата схема за иновативни проекти на програма „Глобални библиотеки – България”.


Няма коментари:

Публикуване на коментар