сряда, 27 ноември 2013 г.

Община Силистра подписа дългоочакваните договори за пречиствателната станция


         В Силистра са факт два договора между възложителя д-р Найденов - кмет на  Община Силистра и Георги Георгиев - управител на „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД- София за изпълнение на дейностите: „Изграждане на Районна пречиствателна станция за отпадни води, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра 
и 
ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – СИЛИСТРА, ДОВЕЖДАЩ И ЗАУСТВАЩ КОЛЕКТОР (ИНЖЕНЕРИНГ)“.
         Над 70 млн. трябва да бъдат усвоени в следващите 15 месеца, през които фирмата има ангажимент към двата договора. Холдингът е с опит в изграждането на пречиствателни станции – в София, Хасково, Пазарджик, „Слънчев бряг – Несебър“ и др. Предвижда се да бъдат ползвани местни фирми – за доставка на стоки и услуги, вкл. с хора от трудовия пазар. От средствата по проекта 56 млн. са от Кохезионния фонд, 14 млн. е националното съфинансиране, а малко над 2 млн. лв – участието на община Силистра.
         Работата по проекта е започнала през 2001 г. През 2008 г. става възможно включването.През 2012 г. след много доработки са подписаните договори за подготовката на проекта. Ръководител на екипа е Петър Василев.

„Реализацията изисква напрегната работа, започваща с проектиране,  при стегната организация, тъй като има последователност на дейностите на една площадка“, заяви управителят Георги Георгиев от името на фирмата, спечелила поръчката за изпълнение на договорите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар