вторник, 5 ноември 2013 г.

„ПДИ – Граждански център за подкрепа на прозрачността”


Над 100 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Плевен и Ловеч се включиха във форума на ПДИ
Плевен: По-прозрачно и по-информирано

На 17 и 18 октомври Програма Достъп до Информация организира в Плевен и Ловеч информационни дни в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Работната среща с плевенските журналисти и граждани в зала „Гена Димитрова” откри изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева. Програма достъп до информация вече 17 години предоставя правна помощ при случаи, когато хората търсят информация от органи на власт. Въпреки че, всекидневно се работи с конкретни индивидуални случаи, срещите с хората от страната са особено важни за нас, каза д-р Жулева. Достъпът до информация е условие за равнопоставеното участие в обществените обсъждания и в процеса на взимане на решения за политики. Ако имаше работещи нормални механизми за гражданското участие в обсъждане на политики и във взимането на решения, хората нямаше да са на улицата и да протестират, поясни още Гергана Жулева.

Ръководителят на правния екип на ПДИ Алексанър Кашъмов представи различни тактики за получаване на информация.
„ В много случаи успешното заявление зависи от това как сме формулирали предмета на искането, към кого сме го адресирали, от предварителното проучване, което сме направили - разясни Кашъмов. - Важно е заявителят да помисли предварително за възможните отговори, за евентуалните основания за отказ, дали цялата търсена информация се съхранява точно в този орган. Така заявителят ще може да формулира точно въпросите си, съответно да получи нужната информация. Адвокат Кашъмов разказа как и какви промени са настъпили в практиката по прилагане на  ЗДОИ след емблематични случаи на журналисти, получили широк обществен отзвук.

Различни методи и особености при подаването на заявления за достъп до информация представи и юристът Фани Давидова.

Представители на институции, задължени по ЗДОИ, на местните власти, като и юристи, съветници и пиари, участваха в семинара „Достъп до информация - практики и проблеми”. Кметът проф. Димитър Стойков напомни, че Плевенска община е носител на приза “Най-прозрачна община” и през годините се старае да отстоява това признание. „Свободата на словото и печата, правото на информация са инструменти и гаранти на демокрацията. Общината като институция, която е най-близко до гражданите, е длъжна да се съобразява с техните въпроси и проблеми. Вслушвайки се в гласа на хората, ние не рядко коригираме свои намерения и проекти, още докато ги планираме”, сподели кметът на Плевен. „В днешно време, когато новините се разпространяват чрез социалните мрежи за минути и когато обществото е достатъчно чувствително, следва да работим за максимална прозрачност - заяви областният управител Илиян Йончев. - Има ли задкулисие, има и затъмнение. И ние всички трябва да заставаме ясно и категорично с аргументите си, преди да вземем определено решение, за да не се притесняваме после какъв достъп до информация ще даваме. Моят призив е след този семинар да заработим поне с една стотна по-прозрачно и по-информирано към хората”, допълни Йончев.

Александър Кашъмов представи казуси от съдебната практика на ПДИ, а Гергана Жулева говори за активната прозрачност на институциите, как и дали тя се подобрява в последно време. От ежегодното проучване на ПДИ и от Рейтинга на активната прозрачност участниците в семинара научиха на кои места за 2013 г. са общините в Плевенска област и териториалните звена на задължените по закона държавни органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар