вторник, 5 ноември 2013 г.

Нов проект на Регионален инспекторат по образованието – Силистра – „Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище”

На 1 ноември стартира нов проект на Регионален инспекторат по образованието – Силистра – „Развиване на интеркултурната компетентност на учениците като превенция срещу отпадане от училище”. Партньор по проекта е Фондация „Междукултурно сътрудничество”София. Финансирането на стойност 14 992, 00 лева е осигурено от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства по конкурсна процедура 33. 12-2013 г.
Преки участници в проекта са 30 прогимназиални и 30 гимназиални учители от община Силистра. Проектът търси връзката между основните училища и професионалните гимназии и средни училища, в които учениците да бъдат мотивирани да продължат образованието си. Учителите ще участват в обучение за умения за взаимодействие и комуникация в интеркултурна среда, ефективни методи за работа с учениците за мотивирането им за оставане в образователната система и успешно справяне и представяне на интересни европейски практики на интеркултурно образование.
Обучените учители ще участват в конкурс за интеркултурно порт фолио от учебни дейности, които планират да проведат. Спечелилите 6 учителя ще получат подкрепа от проекта за осъществяване и представяне на идеите си. Резултатите от работата на проекта ще бъдат споделени в рамките на еднодневен семинар „Интеркултурен клас” през юли 2014 г. и в брошура по проекта.  


Няма коментари:

Публикуване на коментар