петък, 29 ноември 2013 г.

Областният управител на Силистра, заедно с колегите си от Русе, Разград и Търговище подписа протокол за намерение за бъдещ меморандум за сътрудничество с Русенския университет 29/11/2013

         В Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе семинар на тема „Русенският университет – партньор и двигател в областното регионално развитие“ с участието на областните управител от Русе, Силистра и Разград, както и с представители на област Търговище. Всеки от областните управители заяви визията на своята област за мястото на РУ „Ангел Кънчев“ в регионалното развитие. Ректорът на университета проф. д.т.н. Христо Белоев представи работата на академичното ръководство в превръщането на учебното заведение във водеща в България и в Европа образователна структура. В края на семинара ректорът Белоев и областните управители – Венцислав Калчев –  Русе, Насуф Насуф – Силистра и Стоян Ненчев – Разград, подписаха протокол за намерение, изразяващ съгласие за подготовка и подписване на Меморандум за сътрудничество. Тези документи ще послужат  във връзка със създаването на Форум за регионално съгласие сътрудничество между Русенския университет и областните администрации на четирите области от Северен централен район.
        Както е известно, университетът с 68-годишна история има свои филиали в Силистра и в Разград, и има силно присъствие в областните управи и общините в област Търговище. В Букурещ РУ е част от Българо-румънски център. Канцлерът на Германия Ангела Меркел е „Доктор Хонорис Кауза“ на университета, а наскоро по волята и със средствата на българина Игнат Канев в Русе бе изграден респектиращ с архитектура и обзавеждане едноименен център.
         В момента в РУ се учат над 10 000 студенти по близо 150 бакалавърски и магистърски програми в инженерни, природо-научни и хуманитарни специалности, към които ангажименти имат около 500 преподаватели. Над 500 от студентите са представители на 17 страни по света. Русенската „Алма Матер“ дружи със 75 университета от 32 страни и има подписани 170 двустранни споразумения с институти от 25 държави. Университетът в най-големия български крайдунавски град е координатор по една от най-големите програми в ЕС по проект, избран за №1 в академичната сфера в конкуренцията на 70 предложения. Преподавателите и студентите имат опит в реализацията на повече от 50 проекта, 14 от които са по трансграничното сътрудничество. Русенци са безспорните лидери в България по отношение на обучението в сферата на IT-технологиите. Над 300 са електронните курсове, водени в различните факултети по системата на дистанционното обучение. Предстои да се кандидатства за изграждане на високотехнологичен парк, който би струвал над 20 млн. лева. Русенският университет се смята за първопроходец в създаването на Национален образователен портал още през 2006-2007 г. („Български виртуален университет“), както и на Национална мрежа от виртуални библиотеки, чийто сървър и база данни се поддържат в университета.
        Какво заяви областният управител на Силистра г-н Насуф Насуф, представяйки областната визия за мястото на университета в регионалното развитие пред аудиторията, включваща и представители на Филиал Силистра –  проф. Златоживка Здравкова, директор на филиала; доц. д-р Румяна Лебедова, доц. д-р Теменужка Богданова, доц. д-р Тодорка Георгиева и др.? „Вече 15 години продължава партньорството на университета с институциите в област Силистра в осъществяването на идеята – младите хора от нашия край да заложат на регионален образователен център, доказал в годините, че има добра материална и преподавателска база, перспективни специалности и потенциал за развитие. За нас, добруджанци, Русенският университет е едновременно необходимост и възможност за избор във времена, когато икономическата и демографската кризи съвпаднаха, за да създадат условия за друго отношение към образованието. За младите хора от област Силистра Русенският университет е най-близката по територия образователна институция. По икономически съображения за мнозина младежи тази възможност е и единствената, обслужваща потребностите на обществото от надграждане на образователния ценз.
         Педагогическо образование в Силистра е имало още в края на по-миналия век в рамките на Педагогическото училище, просъществувало над половин век, а от повече от 40 години в Силистра се провежда обучение по педагогически специалности, първоначално в Полувисшия педагогически институт, после във Филиала на Русенския университет. Малко по-млада е инженерната програма – от 1986 г. насам, но и при нея има натрупан достатъчен опит, за да се залага и занапред на осъществяването й в Крайдунавска Добруджа. Чрез хабилитираните преподаватели в двете направления в Силистра се поддържа академична общност, от която имат нужда и останалите културни и социални институции в града и областта: библиотеки, музеи, творчески групи, медии, работни комисии към различните администрации, проектни екипи и др.
      Областна администрация Силистра изцяло подкрепя усилията на академичното ръководство да поддържа както условията за обучение, така и имиджа на Филиала. Наясно сме, че има нужда от още действия, за да се подобрят битовите нужди както в учебните корпуси, така и в общежитието. И ще успеем да съдействаме занапред това да се случи. Убедени сме, че има нужда от създаване и реализация на повече проекти, вкл. съвместно с местните и държавните власти, както с други институции и бизнес структури в областта. Сигурни сме, че има необходимост и от други нови бакалавърски и магистърски специалности, за да разширят кръга от възможности за младите хора. Силистра има потенциала, традициите и необходимостта да продължава развитието си като център на науката и не се съмняваме, че заедно – властите, академичното ръководство и институциите, ще успеем да помогнем на целия процес за развитие на Филиала в крайдунавския град. Така той би се превърнал в гаранция за постигане на нови стандарти в общуването между европейските народи.“, каза г-н Насуф.
       Какъв опит споделиха областните управители на Русе и Разград за работата си със студенти? В Разград над 450 студенти ще проведат своя практика в публичните институции в района, а други 500 – в стопански организации. В Русе Областната стратегия за развитие за следващия програмен период е дело на преподаватели от Русенския университет. Негови представители има във всички работни комисии към областния управител, впрочем както и от Филиал Силистра в работните групи на ОА-Силистра. Общото заключение е, че области като Разград и Силистра, които имат нужда от т.нар. догонващо развитие, ще разчитат на РУ чрез политика на тясно взаимодействие. Подписаният протокол между областите Русе, Силистра, Разград и Търговище с ректора проф. Белоев е основа на бъдещ меморандум за регионално сътрудничество, който ще влезе в замисления Форум за регионално съгласие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар