понеделник, 11 ноември 2013 г.

В Силистра потокът от бежанци от две седмици е спрял, в момента обстановката в страната е по-спокойна

 

            „В област Силистра потокът от бежанци е спрял през последните две седмици и няма напрежение във връзка с тяхното преминаване през границата или при пребиваването им в града“, заяви г-н Насуф Насуф, областен управител на Силистра. По негова покана бе проведено поредното заседание с представители на различни институции, имащи отношение към проблема. Според статистиката, в национален мащаб през последните 3 дни в страната са влезли 183-ма души, което е три пъти по-малко в сравнение с потока в предишни периоди. По-малкият им брой е позволил да се работи с хората по-бързо, преди да бъдат настанени в бежански лагери. Като спокойна се отчита и изминалата седмица. Както и досега, в област Силистра не се предвижда да бъдат създавани подобни места, предназначени за тях.
            „В момента РЗИ, заедно с личните лекари и РЗОК правят проверки в списъците на децата до 15 г., за да се установи кои от тях не са били имунизирани срещу полиомиелит, защото в близките седмици предстои кампания за имунизация, вкл. и сред бежанците“, обясни д-р Константин Попов, директор на инспекцията в Силистра. Направени са необходимите уговорки с ръководството на МБАЛ – Силистра относно възможността в почивните дни в спешното отделение да се правят прегледи на бежанци. 
       „Имаме готовност да организираме разблокиране на държавния резерв, за да посрещнем евентуално нуждите на бежанци с храни и др. материали, ако изведнъж се повиши броят им в Силистра“, каза Маргарита Касабова от името на местната структура на БЧК. Отчита се като положителна промяната в поведението на гражданите на Силистра, които покрай проблема с бежанците са станали по-внимателни към обществените проблеми. Констатира се, че на все повече наши съграждани им прави впечатление присъствието на непознати хора и на гости на града както по улиците, така и в обществените заведения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар