четвъртък, 23 февруари 2012 г.

„Ротари клуб – Силистра” – представяне и благотворителностПрез ротарианската 1989-1990 година в България ротарианството е възстановено. „Ротари клуб – Силистра” е чартиран през ротарианската 2002 година. Подобно на другите 84 клуба в страната, в които членуват над 2 000 ротарианци, силистренският клуб е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. На 23 март т.г. нашият клуб навършва 10 години. В момента в него членуват 25 души - мъже от 35 до 70 години, представители на различни професии. Всеки клуб се управлява от Борд на директорите и от президент. Президенти на клуба до този момент са били: инж. Веселин Андреев, инж. Иво Андонов, д-р Марин Пейчев, инж. Стефан Райчев, инж. Петър Чаушев, Димитър Ангелов, инж. Петко Горбанов, инж. Манол Тодоров, Велико Великов, Атанас Великов. Президент 2011-2012 година е инж. Пенчо Ковачев. В първите години секретар на клуба е адвокат Михаил Добрев, а трета поредна година на тази длъжност е журналистът Йордан Георгиев. Офисът на клуба е в комплекс „Палас”, а седмичните сбирки са всеки понеделник от 17,30 часа в комплекс „Дръстър”. Младежката структура „Интеракт клуб - Силистра” е чартирана през 2010 г. и в момента в него членуват 15 души. В своята история клубът е провел 6 коледни и 5 великденски благотворитебни балове; 6 ротариански винарии и 2 ротариански пикника. Общата сума на благотворителната лепта надхвърля 80 000 лева. През последните години клубът се грижи за т.нар. „Ротариански парк” в района на паметника „1 800 години Силистра”, чието облагородяване продължава. Сред адресатите на благотворителни жестове в размери от 300 до 13 000 лева през годините са били МБАЛ-Силистра, Детска млечна кухня, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Димчо Дебелянов”, Регионална библиотека „Партений Павлович”, Русенски универститет „Ангел Кънчев”, Строителна гимназия „Пеньо Пенев”, Земеделска гимназия „Добруджа”, Езикова гимназия „Пейо Яворов”, Баскетболен клуб „Доростол”, Хип-хоп група „Кецките”, няколко ЦДГ, Старчески дом в Айдемир и Старчески дом в Силистра, танцовата двойка спортисти №1 на Силистра Илия Добрев-Адриана Ангелова, „Малък театър зад чина”, „СИЛВИН 2012”, „Ротари клуб-Тутракан”, „Ротари клуб-Кълъраш”, „Лайънс клуб-Силистра” и др. Ротарианците Атанас Великов и Йордан Георгиев дариха на 35 библиотеки в Силистренския край книгата „Налице и наопаки” по линия на програмата „Глоб@лни библиотеки-България”. В ход е реализацията на програмата „10 години Ротари клуб – Силистра”. На 23 март във Филиала на РБ „Партений Павлович”, съвместно с регионалната структура на „Глоб@лни библиотиеки-България”, ще бъдат проведени Блиц по шахмат и IT-състезание за членове на Интеракт клуб и техни приятели, съчетано с международна благотворителна акция за събиране на книги за деца на 6-е основни езика на страните от ООН. На 6 април е поредният Великденски благотворителен бал, средствата от който ще са отново за градския „Ротариански парк”. На 15 юни е единственият по рода си „Ротариански пикник-Силистра”, провеждан съвместно с клубовете от „Зона 13” на „Ротари България”, в която членуват клубове от градове по поречието на река Дунав, както и със специалното участие на „Ротари клуб-Кълъраш”, с който сътрудничеството ни е вече 5 години. Кои са ЖАЛОНИТЕ НА РОТАРИ? На 23 февруари 1905 г. в град Чикаго (САЩ) адвокатът Пол Харис организира първата среща на Ротари. Днес на негово име има награда. Силистренските ротарианци инж. Веселин Андреев и д-р Марин Пейчев, паст-президенти на клуба, са нейни носители. Ротарианската „Нова година” започва на 1 юли всяка година, когато встъпва в длъжност нов президент, за да представлява клуба в рамките на една година. През ротарианската 1910-1911 г. е проведен първият конгрес на Ротари, а пет години по-късно в Куба е чартиран първият клуб в неанглоговоряща страна. През ротарианската 1916-1917 г. стартира идеята за Фондация „Ротари”, а през 1923-1924 г. е приета емблемата на Ротари. В България Ротари влиза през ротарианската 1933-1934 година. През ротарианската 1962-1963 г. в град Мелбърн (Флорида, САЩ) е създаден първият Интеракт клуб – хуманитарна организация за младежи от 14 до 18 години. През ротарианската 1979-1980 г. започва борбата на Ротари против детския паралич, която продължава и днес. През 1985-1986 г. Ротари вече наброява 1 млн. Души, а две години по-късно към Ротари се присъединяват и първите представителки на „нежния пол” – под емблемата на Ротари Ева застава до Адам в „службата на обществото”. През ротарианската 2007-2008 година България става център на дистрикт (област) 2482 с първи дистрикт-гуверньор инж. Наско Начев от Пловдив. „Ротари България” издава свое списание и има свой сайт в интернет. Четири са направленията за служба в РОТАРИ: 1. Клубна служба. 2. Професионална служба. 3. Служба на обществото. 4. Международна служба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар