неделя, 19 февруари 2012 г.

Съветниците в Силистра ще работят по-малко за същите пари, решенията им научаваме от интернет и на информационното табло пред общината


Навръх 100-я ден на управление в община Силистра, т.е. от началото на новия мандат на местното самоуправление, Общинския съвет се сдоби с редакция на основния си документ, наречен Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Силистра. Както се казва – хубавите неща стават бавно. И тъй: двама вм. Трима ще са вече заместник-преседателите на „първия сред равни”, т.е. „чеърмена” – председателя на законодателния ни орган. А заплатата му се определя, не както досега – равно на възваграгждението на кмета, а ще става с допълнителен акт на съветниците. Всеки съветник ще се разписва за пари за участие в заседанията на ОбС, както и в работата на постоянните и временните комисии = на 60% от планираната средна брутна работна заплата на общинската администрация, но ако е взел участие в повече от ½ от проведените гласувания (за сравнение – предшествениците на днешните съветници трябваше да натискат бутона в 2/3-ти от случаите). При „неуважително отсъствие” платата са намалява с 20% за всяко отсъствие от месечното заседание на органа, а с 5% - за отсъствие от всяка комисия. Участието в заседания на комисия се счита за прието, ако в него съответният съветник е участвал поне в ½ от времето. Нов момент е, че отсега нататък възнаграждение ще получават и поканените експерти и консултанти. То ще се определя от Председателския съвет, в който членуват председателят, ръководителите на групите съветници и председателите на постоянни комиси. По-лек е вече и режимът за влизане на материали в дневния ред на Общински съвет. Досега бе необходимо да има становище на съответна постоянна камисия по определена докладна записка, за да получи възможност за дебат и гласуване в заседанието на съветниците. Занапред еще е достатъчно въпросът да е разгледан в постоянна комисия, но не е задължително да има формирано становище по него, тъй като това е в прерогативите на ОбС. 4 са опциите в предложените мотивирани становища на комисиите: приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. На практика терминът „Бюлетин на ОбС-Силистра” отпада, тъй като вече не съществува в Правилника. Решенията на съветниците ще стигат до обществеността чрез сайта на общината – www.silistra.bg, където има раздел „Общински съвет”, както и чрез т.нар. „Информационно табло на Общински съвет и/или на община Силистра”. Промяна има и в раздела за взаимодействие с обществеността. Копие от решение на ОбС-Силистра се получава срещу заплащане след съответно заявление в канцеларията на съвета на ул. „Симеон Велики” 16.

Няма коментари:

Публикуване на коментар