петък, 13 юли 2018 г.

Навръх Горещници - прояви за Васил Левски в Силистра                          ОБЩИНА СИЛИСТРА - ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ  ДЕЙНОСТИ”

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
И ОБЩИНСКИ КЛУБ „ХРИСТО БОТЙОВ”

ВИ  КАНЯТ  НА

17 юли, 11 ч.,  Държавен архивСилистра, изложбена зала

Фотодокументална изложба за Васил Левски: „Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството“, организирана от Национален музей „Васил Левски“ Карлово, Държавен архив Силистра и Общински комитет „Васил Левски“.

Междувременно: През месеците май и юни т. г. излязоха от печат два справочника на Държавен архив - Силистра: "Пътеводител по фондовете на Държавен архив - Силистра (1944-2016)" (второ допълнено издание) и каталог на документи "Българското православие в Силистренско 1878-1947". 

Справочниците са дело на служителите на архива, а отпечатването им се случи благодарение на спомоществователството на граждани и фирми от Силистра и Силистренско: проф. Любомир Пенев от Силистра, ЗК "Нива-93" - с. Професор Иширково, "Зелен пазар" АД, ЗК "16 декември" - с. Гарван, "Медведев - Силистра" ЕООД - с. Калипетрово, "Ариес - 14" ООД - Силистра, "Лъки сис" ЕООД - Силистра, ЕТ "Петко Костадинов Петков - Силистра, Нотариус Румен Тодоров - Силистра, нотариус Златко Нотев - Силистра и Георги Илиев Андреев - магазин "Жоан" - Силистра. Колективът на Държавен архив - Силистра им благодари за родолюбивия жест! 

„Пътеводител по фондовете на Държавен архив – Силистра (1944-2016)“ е второ допълнено издание, което съдържа характеристики на фондовете, подредени по раздели и подраздели и групирани по значимост и взаимовръзка. Пътеводителят предоставя по-пълна информация за документалното наследство на региона в областта на местните органи на управление, съда и прокуратурата, политическите, обществените, професионалните и религиозните организации, промишлеността, селското стопанство, търговията, образованието и други институции и организации с регионално значение. 

Пътеводителят е предшестван от издадения през 1986 г. „Пътеводител по архивните фондове 1944-1980“. След издаването му до настоящия момент обемът на архивния фонд се обогати с нови постъпления. Това наложи издаването на второ допълнено издание на пътеводителя. На всички архивни фондове, включени в пътеводителя, е извършена научно-техническа обработка и могат да се използват от читатели. 

Към пътеводителя са приложени списък на съкращенията, именен и географски указател.Каталогът „Българското православие в Силистренско 1878-1947 г.“ е издание на Държавен архив – Силистра, представящо ценни документи от документалното наследство на българската православна църква, съхранявани в архива. 

При подготовката на изданието са разкрити документи от фондовете на местните църковни настоятелства и архиерейските наместничества. Ценна е информацията за структурата и дейността на църковната институция, изграждането и поддържането на храмове, религиозно-просветната и благотворителна дейност, както и съхраняването на църковното имущество. 

Каталогът е научно-популярно издание с включени 374 документа и целта му е да улесни използването на архивните документи от изследователи, краеведи, ученици и студенти. Съставителите се надяват, че изданията ще бъдат полезни за обществения интерес към документалното наследство, съхранявано в Държавен архив – Силистра.
                                                                       Юлия Кюшелиева


18 юли, 11 ч., mаметник на Васил Левски

Безсмъртие  проява, посветена на 181 г. от рождението на Васил Левски, организирана от Община Силистра,  Общински комитет „Васил Левски“ и Общински клуб „Христо Ботйов“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар