петък, 27 април 2018 г.

Библиотеката в Силистра с иновативен проект „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”


Библиотеката в Силистра стартира пореден иновативен проект - „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на историческата памет, живото културно наследство и европейските знания”, реализиран с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”.

Проектът е на стойност 5 367 лв., като Регионална библиотека съфинансира 20% от сумата. Дейностите по проекта се извършват с безвъзмезден труд от екипа на Регионална библиотека „Партений Павлович” Силистра и партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир.

Идеята на проекта е събиране на краеведска информация за паметници и фестивали в община Силистра и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на РБ  „Партений Павлович”.

Основната цел е реализиране на иновативен туристически маршрут на историческата памет и  живото културно наследство  в община Силистра. Краеведският маршрут ще развие регионалния туризъм и ще добави стойност в икономическото развитие на региона.

В рамките на проекта ще бъде отпечатан краеведски каталог на паметниците и фестивалите в община Силистра и ще бъде публикувано краеведско дигитално мултимедийно издание на сайта на библиотеката. По този начин туристите и потребителите ще имат непрекъснат достъп до интерактивна информация, свързана с паметниците и фестивалите в община Силистра.

Премина първата работна среща по проекта на екипа от Регионална библиотека (Мануела Енчева, Светомира Вачева, инж. Мартина Стойкова, Васил Тончев и Десислава Апостолова) с партньорите от Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" (Милка Тодорова) и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир (Малина Янкова).

На срещата присъстваха кметът на с. Смилец Павлина Романова и читалищният секретар на НЧ „Светлина-1906 - Смилец" Снежана Иванова.  Директорът на Даниела Недялкова, приветства екипите и подчерта важността на краеведските проучвания за развитието на родолюбивото отношение на младото поколение, както и отражението на този проект върху туризма, икономиката и бъдещето на региона. 

В Дните на Силистра през месец септември библиотеката ще проведе арт пленер и ще експонира за гражданите и гостите на града публична изложба с фотоси и рисунки на паметниците в община Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар