вторник, 17 април 2018 г.

Силистренец родом с награда от Съюза на юристите в България

Силистренец родом - Чудомир Атанасов, с награда от Съюза на юристите в България.  По традиция Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители. Връчват се и наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар