неделя, 8 април 2018 г.

ПДИ проведе обучение за НПО по новия регламент за защита на личните данни (GDPR)


30 представители на някои от най-големите граждански организации, водещи банки и компании взеха участие
GDPR Trainings
Общият регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) ще бъде прилаган от 25 май 2018 и поражда редица нужди от промяна в някои практики на администраторите и обработващите лични данни. Поради тази причина Българския Дарителски форум покани Програма Достъп до информация да проведе обучение по новия режим за защита на личните данни, насочено към представители на членовете на форума. Обучението бе проведено на 20 март 2018 в централа на Райфайзен банк.

В първата част Александър Кашъмов (ръководител на правния екип на ПДИ) и Стефан Ангелов (юрист в ПДИ) представиха преглед на историята на защитата на личните данни и промените на правилата в българския контекст. Втората част бе съсредоточена върху практическите аспекти на промените и какви конкретни мерки трябва да вземат администраторите на лични данни в България. Важна особеност е, че Законът за защита на личните данни не е хармонизиран с новия регламент и се пораждат някои противоречия, а двата нормативни акта ще се прилагат успоредно. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар