понеделник, 30 април 2018 г.

Втори областен форум за обмяна на добри практики с учители от област Силистра


На 27 април 2018 г. в ПГМТ „Владимир Комаров” Силистра бе проведен Втори областен форум за обмяна на добри практики с учители от област Силистра по предметите физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование. 
В духа на добрите традиции и в синхрон с новите изискванията в обучението по природни науки във форума 14 учители професионалисти представиха интересни, полезни, иновативни и креативни педагогически практики.
Румянка Гълчавова представи „Глобалните цели за устойчиво развитие“, споделяйки опита си от практика в ОУ „Георги Сава Раковски“ с. Ситово и в ПЗГ „Добруджа“ Силистра чрез богат снимков материал, илюстриращ включаемостта на училищната общност. Вниманието на аудиторията бе насочено към актуалността на проблема „Качествено образование“, световните тенденции и практика в иновативните училища.
Споделени бяха дейности по практическата насоченост на природонаучната грамотност, мисли на съвременници насочващи към качественото образование, в основата, на които бе отчитането на различията на хората, развитието на творческия потенциал у всеки, насърчаване на подкрепата и реализируемостта.

Всичко това се постига като прилагаме действието „Заедно можем повече“, активирано от  „Ние имаме само една планета. Няма друго място, на което може да отидем. Ако се грижим за планетата си и един за друг, ние ще имаме всичко, от което се нуждаем“ (сър Кен Робинсън – автор просветител).

Участващите стигнаха до извода, че добрият учител мотивира, вдъхновява и може да удовлетвори интересите и любознателността на учениците си, като непрекъснато се обновява и духовно, и професионално!

„Световната организация УНИЦЕФ предоставя още една възможност за преосмисляне на живота ни като дар,  споделен опит и взаимодействие“, казва в заключение инж. Румянка Гълчавова, за която сертификатът на организацията към ООН ще е трети по рода си.

Няма коментари:

Публикуване на коментар