понеделник, 23 април 2018 г.

Силистра бе домакин на пръв по рода си работен семинар за социално предприемачество


На 18.04.2018 г. в гр. Силистра екип на Русенски университет „Ангел Кънчев“ проведе първи по рода си работен семинар на тема "Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование". Събитието се реализира в рамките на проект "Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER" по Програма „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Организаторите на семинара останаха впечатлени от дружелюбните взаимоотношения между присъстващите силистренци - представители на местната власт, сдружения, ученици, учители, управители и физически лица ((ПГСУАУ „Атанас Буров, Коалиция от НПО „ДЕЛТА”, СНЦ „Европейски компас”, Група „Младежка банка, Група Майките на Силистра, Асоциация „Диабет”, Ротари клуб Силистра, земеделски производител, ОбС Силистра, „Контрол” ЕООД, РДТПО Силистра и др.). 

Повечето участници споделиха и опита си в социалното предприемачество, което породи желание в екипа на Русенски университет да документира тези достойни практики и да ги включи в предстоящите обучения, като част от приноса на Силистра към световното социално предприемачество.

Любознателните участници в семинара показаха повишен интерес към водещата идея на проекта – лесно управляема онлайн платформа на учебна програма по социално предприемачество и гъвкава система за оценяване на курсистите. 

В допълнение, съгласно Наредба 12, учителските колективи ще могат да получат и кредити по социално предприемачество, а Русенският университет традиционно провежда подобни обучения през Центъра за продължаващо обучение.

Участниците споделиха, че учебната програма по социално предприемачество е иновативна и приложима, след като разбраха, че в проектния консорциум са включени партньори с разнообразен и взаимно допълващ се опит от България и чужбина: Национална федерация на работодателите на инвалиди, София -  водещ партньор.

Партньори: Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе; Асоциация Мария Кюри, Пловдив; ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания; CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър; DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция; MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония. Наблюдаващ партньор:VIVES university college, Белгия.

Всичко участници в работния семинар подканиха екипа на Русенския университет по-скоро да организира желаните обучения, чрез които да разширят и утвърдят значимостта на своите социални инициативи! За контакти: ръководител на проект INNOVENTER доц. д-р Емил Коцев, катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, Русенски университет „Ангел Кънчев“, e-mail: ekotsev@uni-ruse.bg. Информацията е предоставена от Екипа на проекта.

1 коментар:

  1. Добър ден, аз съм Йозеф Люис, заемодател на частни заеми, който дава заем на физически лица, компании и държавни институции при нисък лихвен процент от 2%. Знаем, че има много семейства, които живеят на заплата, за да платят чекове, и други, които не могат да се погрижат за финансовите си задължения и затова сме тук за финансово възстановяване.

    Ние предлагаме широк спектър от финансови услуги, които включват: Бизнес планиране, Финанси за развитие и развитие, Имоти и ипотеки, Кредити за консолидиране на дълга, Бизнес кредити, Лични заеми, Рефинансиране на къщи, Хотелски кредити, студентски заеми и др. ако се интересувате от заем и нямате измами ..

    Имейл: progresiveloan@yahoo.com
    Текст / повикване: +1 (603) 786-7565 благодаря

    ОтговорИзтриване