петък, 20 април 2018 г.

Силистренци в международен проект за социално предприемачество


На 18.04.2018 г. в Силистра бе проведено първото събитие на представители на Русенски университет „Ангел Кънчев” по проект на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)”. Събитието се проведе в рамките на проект „Иновативни професионални обучения по предприемачество-INNOVENTER” и е първата от редица срещи, които са в процес на планиране.

В Силистра следващата е през м. май т.г., а подобни ще има още в Русе и Разград). Те ще бъдат свързани с представяне на резултатите по проекта, подготовка за предстоящите обучения по социално предприемачество и самите обучения. Същността на проекта се състои в създаване на учебна програма по социално предприемачество и учебни модули към нея.

В тази връзка, на събитието се разгледаха изискванията ECVET/EQF/NQF, които са важни за акредитация на учебната програма. Проектът се стреми да достигне до ученици, които изучават бизнес мениджмънт или икономически дисциплини, до преподаватели в училища с икономическа насоченост; до обучители на предприемачески теми в центрове за професионално обучение, до предприемачи и собственици на бизнес; до социални предприятия и местни власти,  и др.

В крайдунавския град на встъпителната среща присъстваха представители на разнообразни организации (ПГСУАУ „Атанас Буров, Коалиция от НПО „ДЕЛТА”, СНЦ „Европейски компас”, Група „Младежка банка, Група Майките на Силистра, Асоциация „Диабет”, Ротари клуб Силистра, земеделски производител, ОбС Силистра, „Контрол” ЕООД, РДТПО Силистра и др.).

„В България има 4 700 социални предприемачески организации, от които 1/3 не са действащи", заяви доц. Емил Коцев, който заедно с доц. Людмил Павлов е сред лекторите в проекта. От първите им изяви стана ясно, че навсякъде по света има различни разбирания за социалното предприемачество: в САЩ то и с цел за направиш някакво добро; да научиш някого на нещо, докато в страна като България и на Балканите като цяло се надяваме държавата да ни помага.

1 коментар:

  1. Добър ден, аз съм Йозеф Люис, заемодател на частни заеми, който дава заем на физически лица, компании и държавни институции при нисък лихвен процент от 2%. Знаем, че има много семейства, които живеят на заплата, за да платят чекове, и други, които не могат да се погрижат за финансовите си задължения и затова сме тук за финансово възстановяване.

    Ние предлагаме широк спектър от финансови услуги, които включват: Бизнес планиране, Финанси за развитие и развитие, Имоти и ипотеки, Кредити за консолидиране на дълга, Бизнес кредити, Лични заеми, Рефинансиране на къщи, Хотелски кредити, студентски заеми и др. ако се интересувате от заем и нямате измами ..

    Имейл: progresiveloan@yahoo.com
    Текст / повикване: +1 (603) 786-7565 благодаря
    ОтговорИзтриване