сряда, 18 септември 2013 г.

Заместник-областният управител на Силистра Вяра Емилова: В следващия програмен период ще се кандидатства с по-лесен формуляр по проекти за румънско-българско сътрудничество

Заместник-областният управител на област Силистра Вяра Емилова взе участие  в четвъртата  среща на Съвместната работна група за румънско-българско териториално сътрудничество по подготовката за следващия програмен период (2014-2020). Срещата бе проведена с участието на представители на главна дирекция „Регионална политика“ в Европейската комисия и в сътрудничество с регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш. На срещата в рамките на различни модули са представени и анализирани референтните документи при подготовката за следващия програмен период. Представен е и първият проект за териториален анализ в рамките на стратегическия проект SPATIAL, в основата на който е общата стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничен регион Румъния – България. „Искане за финансиране“ се нарича документът, необходим за развитие на бъдещата информационна система, който също бе коментиран от участниците в срещата от България и Румъния.
„Сложено бе началото на бъдещите финансови параметри на следващия програмен период, като се предвижда кандидатстването по проекти да става с формуляр в олекотена форма в сравнение с досегашната, поради което на сайта на програмата се приемат предложения за съдържанието му“, заяви Вяра Емилова. Особено активни в представянето на проекти са търговско-промишлените палати по места. В това отношение в област Силистра в своя актив проекти са реализирали предимно неправителствени организации.
След обсъжданията се взема решение Съвместният технически секретариат да продължи да работи в Кълъраш, вместо в Русе или Гюргево, каквито са предварителните предложения. Аргументите са на база на добрата досегашна работа през последните десетина години, както и на изградения екип от специалисти, вкл. от Силистра. Предвижда се създаване на филиал в Русе, чиито функции и правомощия ще бъдат обсъдени на следващата пета среща на Съвместната работна група за румънско-българско териториално сътрудничество. Административни области като Букурещ, Варна, Разград и Ловеч остават в обсега на програмата с право на ползване на 20% частично финансиране. Не е прието предложението те да придобият пълна възможност за участие с проекти в следващия програмен период, тъй като им липсва гранична позиция, кореспондираща с целите на програмата.Няма коментари:

Публикуване на коментар