петък, 27 септември 2013 г.

28 септември 2013 – Международен ден на правото да знам


        От 2002 година насам в България се чества Международният ден на правото да знам. В основата на честването му е Програма Достъп до Информация, която ще връчи награди за принос в областта на свободата на информация в България за пореден единадесети път. Тридесет и девет са номинациите в различните категории (повече информация за предложенията на специализираната електронна страница в интернет: http://www.righttoknowday.net/).Тазгодишната церемония по случай Международния Ден на правото да знам е на 28 септември 2013 г. от 12.30 ч. в Пресклуба на БТА в София на бул. „Цариградско шосе" №49. През 2013 г. отбелязването на Международния ден на правото да знам в България е подкрепено от Фондация "Америка за България". Жури от екипа на ПДИ, журналисти, общественици, представители на НПО, които през годините са спомогнали за утвърждаване на стандартите в областта на свободата на информацията, избира победителите въз основа на разработени и утвърдени критерии. Церемонията се превърна в средство за повишаване познаването на правото да знам и стимул за развитие на добри практики от страна на институциите в България. Кампанията за Деня на правото да знам обхваща цялата страна. Координаторите на ПДИ - практикуващи журналисти - са водещи в медийната кампания, която предшества и съпътства Деня на правото да знам.  Към отбелязването на Деня на правото да знам се присъединяват и институциите в България. Две поредни години Министерство на околната среда и водите и регионалните инспекции по околна среда отваряха вратите си на 28 септември.
      Денят на правото да знам се отбелязва от застъпниците за свобода на информацията на 28 септември по цял свят. На този ден преди 11 години на конференция в София бе създадена Международна мрежа на застъпниците на иформация. Представители на неправителствени организации от 15 държави и на международни организации, работещи в областта на свободата на информация, се обединиха около разбирането за необходимостта от утвърждаване и популяризиране на стандартите в свободата на информация. Днес в мрежата членуват 400 организации от цял свят и 600 експерти, които участват в дискусии и кампании за утвърждаване на националните закони за свобода на информацията и за тяхното прилагане. Застъпниците за свобода на информацията по света отбелязват различно 28 септември: със семинари, конференции, концерти, театрални представления; връчват се награди, заснемат се видеоклипове, композира се музика, провеждат се фотоконкурси. Отбелязван от десетки организации и активисти по света, празникът бе признат от много правителства и комисари по информацията. 
        В резултат от застъпническата дейност на глобалното движение за свобода на информацията през тези години бяха създадени и се развиват стандартите в областта, тъй като правото на достъп до информация бе признато за основно човешко право. Много държави приеха закони за достъп до/свобода на информацията, а редица международни финансови институции приеха правила за достъп до информация. България е със Закон за достъп до обществена информация от 2 000 г. насам. В стотици сайтове на институции – вкл. министерства, областни администрации и общини, има комплект от материали относно използването на закона. Областната администрация в Силистра е сред стриктните администрации във връзка със ЗДОИ. Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за популяризиране, утвърждаване и развиване на стандартите за свобода на информацията на национално, регионално и международно ниво.
         

Няма коментари:

Публикуване на коментар