четвъртък, 19 септември 2013 г.

Американският съвет за международно образование с конкурс в Програмата за обучение на ученици YES

F:\ARCHIVE-coputer-assistant\Local Disk D\PC-Assistant\YES\KL-YES logo.gif

   

 Американският съвет за международно образование
(American Councils for International EducationACIE)


Обявява конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) за учебната 2014/2015 година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ.
Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
-  да са ученици в  9 или 10 клас;
- да са родени между 1 януари 1997 – 15 юли 1999 (кандидатите с увреждания да са родени между 1 март 1996 и 15 юли 1999)
- да владеят  английски език;
- да имат много добър или отличен успех;
- да са български граждани;
- да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Конкурсът се провежда в 3 кръга: I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език; ІІ кръг - есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта); ІІІ кръг -  стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).

Кандидатите могат да се явяват за I кръг в един от следните тестови центъра:
София 7 октомври, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център, от 9:00 - 10:30 – регистрация с последващ тест.

Стара Загора10 октомври, ул. "Цар Иван Шишман" № 62, Езикова гимназия „Ромен Ролан”, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

Варна12 октомври, ул. „Подвис” № 29,  Първа езикова гимназия, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

При регистрирането и тестирането кандидатите представят: 1/ ученическа карта; 2/ лична карта (или паспорт) 3/ скорошна паспортна снимка (3 x 4 см); 4/ химикалка.


За допълнителна информация вижте http://americancouncilssee.org; http://ac-see.org или пишете на електронен адрес sofia@americancouncilssee.org.

Няма коментари:

Публикуване на коментар