сряда, 4 септември 2013 г.

Кметът Найденов: АДО "Дунав" - разширяване и нови възможности за развитие на крайдунавските общини„Кметът д-р Юлиян Найденов е изключително активен в дейностите, касаещи изграждането на Дунав мост 3 край Силистра“, това каза на общото събрание на АДО “Дунав“ Юлия Йонева, Държавен експерт Дирекция „Европейска интеграция и международно сътрудничество“, Министерство на РР. Тя уточни, че с постоянство и инициативност от страна на Общинската администрация и държавните органи, може да се върви поетапно по идеята за изграждането на мост Силистра – Кълъраш. Общото събрание на Асоциацията, на която е член д-р Найденов, прие отчета за дейността и отчет за изпълнение на бюджета за 2012 г. и новия период за 2013 г. Одобрена бе Декларация за промяна в Закона за държавния бюджет, касаещ целевото финансиране на общините от Северозападен район. Д-р Юлиян  Найденов, кмет на Община Силистра, говори за развитието на Асоциацията, за разширяването й като структура и появата на нови възможности за развитие на дунавските общини. Стратегиите по ОПРР за новия програмен период, тяхната пряка зависимост от сътрудничеството на регионите с общини от Австрия, Германия и Румъния  по поречието на р. Дунав и подготовката по ОП „Региони в развитие“ 2014-2020  представи от МРР Аница Русева, гл. екперт, гл. дирекция „Програмиране на регионалното развитие“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар