сряда, 18 септември 2013 г.

Надграждащо обучение в община Ситово по социален проект

         
     Община Ситово е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема „Помощ в дома“ с проект за създаване  на Звено за услуги в домашна среда. Проектът стартира на 1.04.2013 г. и е с продължителност 12 месеца. Обхванати са 44 потребители на социалната услуга, които са обгрижвани от 17 домашни помощници, 3-ма болногледачи и 2-ма социални асистенти. През месец септември се проведе надграждащо обучение на персонала към Звеното за услуги в домашна среда. Обучението имаше за цел да надгради познанията и подходите на персонала при предоставяне на социалната услуга. 
    Определяне на потребностите, общуването със стари и тежко болни хора с увреждания, справянето със стреса и превенцията на синдрома на „емоционалното прегряване“ бяха част от дискутирани теми. Лицата имаха възможност, както индивидуално така чрез групови дискусии да обсъдят залегнатите в обучението теми. От въпросниците за оценка на обучението стана ясно, че опитът от проведеното обучение е положителен.

Няма коментари:

Публикуване на коментар